Josintzi Sándor (nagyváradi báró),

Full text search

Josintzi Sándor (nagyváradi báró),
J. József főkormányszéki titkár (kinek atyja Inczédy József itélőmester 1750-ben báróságot szerzett Josintzi névvel, mely név, neje báró Jósika Judit révén, a Jósika és Inczédy nevekből tétetett össze) és Biró Anna fia, a katonai szolgálatból kilépvén a continua táblán assessor, azután a subalternum judiciumnál praeses, és végre 1791-től fog a Kolozsvármegye főbirája volt. Meghalt 1807. szept. 4. Kolozsvárt 64. évében.
Munkája: A ** főhadi-vezérnének halálos ágyában gyermekeihez tett utolsó tanításai, melyek által arra kiványa őket megtanítani, hogy mivel legyenek vallásukhoz, királyokhoz és a társalkodó élethez kötelesek. Németből magyar nyelvre fordítattak. Kolozsvár, 1781. (ford. Caraciolli franczia munkája után. Gróf Bethlen Ádám özvegyének, b. Losonczi Bánffi Zsuzsannának van a munka ajánlva, ki őt a fordításra ösztönzé. Az ajánlás Szamosfalván 1779. jan. 29. kelt.)
Nagy Iván, Magyarország Családai V. 361., 362. l.
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT