Jósika Sámuel (branyicskai báró),

Full text search

Jósika Sámuel (branyicskai báró),
a király személye körüli miniszter, b. J. Lajos főispán és Bethlen Adél grófnő fia, szül. 1848. aug. 23. Salzburgban, hol akkor szülei tartózkodtak; alsóbb iskoláit Nagy-Szebenben, majd Párisban és Stonghurtsban (Angolország) végezte; a jogi tudományokat Pozsonyban (1867–68.) és Kolozsvárt hallgatta. Tanulmányainak végeztével eleintén gazdálkodott, de e mellett egyre élénkebb részt vett a megyei közéletben. 1870-ben Hunyadmegye, 1872. Kolozsmegye tiszteletbeli főjegyzője lett; de ez utóbbi állásában csak pár hónapig működött. Az utolsó húsz év alatt az erdélyrészi politikai, gazdasági s egyházi élet mozgalmaiban élénk részt vett. 1879-ben az erdélyi gazdasági egylet másod-elnökének választotta. 1885. júl. 27. Kolozsmegye s Kolozsvár főispánjává neveztetett ki; majd ez év szept. az erdélyrészi kath. státus igazgató tanácsának alelnöke, 1887-ben cs. és kir. kamarás. 1888-ban a Lipótrend lovagja lett. 1888. márcz. főispáni állásáról lemondott és a kolozsi választó-kerület szabadelvű programmal képviselőnek választotta. A képviselőházban a közigazgatási bizottság tagja lett. 1893. jan. 12. belügyminiszteri másodállamtitkár lett, mely állásáról 1894. máj. lemondott, hogy a főrendiházban az egyházpolitikai reformjavaslatokat megszavazhassa. A Bánffy Dezső miniszteriumában 1895. jan. 19. a király személye körüli minisztere és ugyanazon év. decz. valóságos belső titkos tanácsos lett.
Az Erdélyi Gazdának volt munkatársa; beszédeit a kolozsvári hírlapok közölték.
Budapesti Hirlap 1885. 19. sz. (Ifj. Bethlen Miklós gróf).
M. Nemzetségi Zsebkönyv 1888. I. 353. l. (Szinnyei J.)
Vasárnapi Ujság 1893. 8. sz. arczk., 1895. 4. sz. arczk.
Nemzeti Ujság 1895. 354. sz.
Pallas Nagy Lexikona IX. 967. l. (Tóth Lőrincz)
Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1897. 134. l.
Budapesti Hirlap 1895. 19. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT