Jónás Bernát,

Full text search

Jónás Bernát,
bankhivatalnok, szül. 1846-ban Budapesten, hol atyja zsidó nagykereskedő volt; a Bach-korszakban német nevelésben részesült (később azonban a magyar nyelvet is elsajátította). 18 éves korában a kereskedelmi pályán való kiképeztetése végett külföldre utazott és két évig Hamburgban, négyig Angolországban tartózkodott kereskedői házakban. 1870-ben a német-franczia háború kitörésekor visszatért hazájába s a bécsi cs. kir. általános földhitelintézetnek akkor alapított pesti fiókintézeténél vállalt hivatalt, hol jelenleg is mint pénztárnok működik.
A budapesti német hírlapokba több czikket írt.
Munkája: Zur Reform des Hypotheken-Creditwesens. Bpest, 1883. (Különnyomat a Pester Lloydból.)
Horváth Ignácz Könyvészete 1883 és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT