Jakab Antal

Full text search

Jakab Antal
ev. ref. lelkész, tetéleni (Biharm.) származású, hol atyja szintén lelkész volt; később ő is ott lelkészkedett és 1857. ápr. 1. estéjén 55 éves korában, lakásán rablók meggyilkolták.
Költeménye van az aurorában (1828.)
Munkái:
Versek, melyeket mélt. kis-rhédei gróf Rhédey Lajos úrnak, Beregh vármegye főispányi hivatal helytartójának tiszteletére 1825. jún. 4. lett beállíttatásakor készített. Debreczen, 1825.
Az igaz, istenfélő felvilágosodott értelmű s nemes szivű lelkipásztor, és annak dicsősége egy halotti beszédben lerajzolva, melyet... Bethlen Dániel úrnak ... utolsó tisztelete megadásakor előadott. Debreczen 1831. (Jósa János, Az Áron halála cz. halotti beszédével együtt).
Szerkesztette az Egyházi Névtárt 1835-re Debreczenben (Gyikó Jánossal együtt.)
Levele Karacs Terézhez, M.-Túr, 1830. ápr. 25. (gyűjteményemben).
Petrik Bibliogr, és gyászjelentés

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT