Ilosvay Lajos

Full text search

Ilosvay Lajos
r. kath. lelkész a szatmári püspöki megyében, I. Lajos városi jegyző (a szabadságharczban kapitány) és Sziráky Amália fia, szül. 1861. jún. 1. Tisza-Ujlakon (Ugocsam.); a család neve ilosvai Borbély volt, de atyja a szabadságharcz leveretése után csupán az előnevét tartotta meg. Középiskolai tanulmányait a szatmári kath. gymnasiumban végezte; ugyanott hallgatta a theologiát. 1884. okt. 8. misés pappá szenteltetett föl és azután 1892-ig Nagybányán, Szatmárt és Máramaros-Szigeten káplánkodott. 1892 óta plébános Visken (Máramarosm.).
Káplán korában czikkeket írt a helyi lapokba. Munkatársa a pozsonyi Jó Pásztor cz. hitszónoklati folyóiratnak.
Munkája: A legszentebb rózsafüzér titkai egyházi beszédekben. Szatmár 1894.
Corvina 1895. 19. sz. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT