Igaz Sámuel

Full text search

Igaz Sámuel
ev. ref. lelkész-esperes; tanult S.-Patakon, hol a logikai osztály tanítója volt 1781-ben; a külföldi egyetemről visszatérvén 1786-ban Erdőbényén, 1790. febr. 21-től Sárospatakon és 1793-tól Miskolczon volt lelkész, hol 1829. decz. végén meghalt. Az alsó-borsodi egyházmegye esperese is lett 1821-ben, mely hivataláról azonban, némely kellemetlen körülmények miatt 1826-ban lemondott.
Munkája: Halotti beszéd, melyet Molnár Sámuel, a gróf Aspermont család ügyeinek igazgatója felett elmondott. Miskolcz, 1814.
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1847. 26. sz.
Fejes István, A sátoralja-ujhelyi ev. ref. egyház története. S.-A.-Ujhely, 1889. 139. l. és Szücs Sámuel jegyzeteiből.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT