Galambos Mihály,

Full text search

Galambos Mihály,
ev. ref. kollegiumi tanár; kézdi-vásárhelyi származású volt és Nagy-Enyeden tanult, honnét 1778-ban Odera-Frankfurtba ment az egyetemre. Hazájába visszatérvén 1782-ben a nagyenyedi főiskolában a német nyelv, természetrajz, földrajz és történelem tanára lett. 1789. okt. 19. pinczéjében az újborból fejlődött lég ölte meg.
Munkája: Fels. és főtiszt. Hieronimus József (gr. Coloredo) úrnak, Salisburgum érsekének, és r. sz. b. fejedelmének, a római sz. szék követjének, és Német-ország primássának... pásztor levele. A salisburgumi érsekségnek... 1782. eszt. sz. Mihály havának 1. napján a tizenkettedik száz-esztendő bételése után esendő öröm esztendeje innepére. Német nyelvből magyarra fordította az Isten előtt kedves okos isteni tiszteletnek előmozdítására. Pozsony, 1787.
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 244.
Siebenb. Quartalschrift I. 1790. 116.
Parnassusi Időtöltés VII. 13.
Ballagi Géza, Politikai Irodalom 143.
Kazinczy Ferencz Levelezése I. 373, 384. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT