Galbavy János,

Full text search

Galbavy János,
kath. plébános, szül. 1801. decz. 29. Ó-Turán Nyitramegyében; elvégezvén az alsóbb gymnasiumi osztályokat, 1818-ban fölvétetett az esztergomi főegyházmegyei növendékpapok közé s 1826. márcz. 13. misés pappá szenteltetett föl. Mint nevelő és káplán Nagylévárdon, Modorban és Konyhán működött. 1838-ban plébános lett Almáson, hol 1884. jan. 16. meghalt.
A tót irodalom munkása volt; Radomil név alatt a Pestbudinské Vedomosti, Sokol, Obzor és a Kat. Noviny hozták czikkeit.
Munkái:
1. Tetka Trapelka. Szakolcza, 1864. (Elbeszélés, ford.)
2. Biblika, čili počiatky dejin biblických. Szakolcza, 1870.
3. Počtoveda, schopnosti a potrebe mládeze na školách elementarnich... Szakolcza, 1870.
4. Deje biblîcké starého i noveho zákona. Szakolcza, 1871.
5. Mluvnica reči slovenskej. Pre elementárne náboženské... Szakolcza, 1871.
6. Názorné Vyučovanie pre školy elementárne náboženské... Szakolcza, 1871.
7. Zemepis pre školy elementarne... Szakolcza, 1871. (Mind a hat elemi iskolai tankönyv.)
Katholické Noviny 1885. 6. 7. sz.
Zelliger Egyházi Irók Csarnoka 145. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT