Gábely Imre Lipót,

Full text search

Gábely Imre Lipót,
bölcseleti doktor, szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1825. jun. 2. Jenőn, mely helység a Telki-apátsághoz tartozik; Budán végezte a gymnasiumot; azután a váczi püspöki lyceumban hallgatta a bölcseletet és 1845. szept. 21. a szent Benedek rendbe lépett; a theologiát a bécsi egyetemen tanulta. 1850. aug. 3. misés pappá szenteltetett föl. Azután Bécsben a skót benczések gymnasiumában helyettes tanár volt. 1853. jul. 15. tanári vizsgát tett a mennyiségtanból és természettanból és 1856. aug. 16. tanár lett. 1858-ban a bécsi egyetemen bölcseletdoktori oklevelet nyert és ugyanott tanárrá nevezték ki. Két izben (1864. és 1873.) volt a bölcseleti kar dékánja; 1871. ápr. 2. az egyetemi magyar tanuló ifjuság procurátorának hivatott meg és 1866. máj. 1. a meteorologiai társaság egyik alapítója volt.
Programmértekezései a bécsi skótok gymnasiumának Értesítőjében (1860. Das Problem des Apollonius, 1864. Über Witterungsverhältnisse.)
Munkája: Herzliche Worte gesprochen bei der Trauung des H. Ferdinand Weindl, Ingenieur, mit Frl. Marie Hayek in der Pfarrkirche zu den Schotten. Viennae, 1872.
Scriptores Ordinis S. Benedicti 110. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT