Gabelmann Miklós,

Full text search

Gabelmann Miklós,
hadtörténetiró, ki Mecklenburgból származott és jogi tanulmányokat végzett; 1585–87-ig késmárki iskola-rektor volt és Fröhlich Jánost tanította. Ekkor Horváth Gergely ajánlatára Nádasdy Ferencz udvarába került és ennek csepregi gymnasiumát berendezte, melynek vezetése is reá bizatott. A császár, Nádasdynak ajánlatára a hoszszú török háború alatt hadi történetiróvá nevezte ki, s G. tényleg részt is vett a Mansfeldféle hadjáratban, jelen volt Esztergom ostrománál és Mansfeld halála után is a hadseregnél maradt. Ott volt az 1596. okt. 23-iki keresztesi nagy ütközetben is, melyben elveszett.
Munkái:
1. Monomachia Hvngaro Tvrcica, Dvobus Carminvm Libris conscripta... licet aliarum quoq. plurimarum rerum expositio conueniens sit facta: ex qua praesens Hungariae status, et praecipuorum belli ducum virtus atq. variorum Certaminum genera Hungarorum cum Turcis possint deprehendi. Adiecta sunt etiam Dvo Poemata eiusdem autoris: Alterum de insigni Victoria Turcica XXI. Aug. iuxta Calend. Greg. Proxime reportata: Alterum de laudibus regni Hungariae. Német-Ujvár, 1588. (Csekély töredéke, czimlap, A2 s a következő két levél megvan az egyetemi könyvtárban. Ujabb kiadása: Patavii, 1590.)
2. Mansfeldiana militia hungarica. Hoc est: Panegyris et vera methodica narratio de virtutibus, vita, moribus, progressu, disciplina belli rebus gestis, morte illustrissimi Caroli, magnanimi principis atque comitis in Mansfeld... Quibus neruosa militari prudentis elucescit laboriosa expugnatio Strygonii et Vizzegradi. Sicuti etiam habita praelio cum Turcis et velicationes. Consignata in ipsis castris Strigoniensibus, Anno M.D.XCV. a Nicolao Gablinan qui gloriosiss. Caes. aug. Rodolphi II. iussu interfuit omnibus rebus... Francofurti, 1597. (Megvan a m. nemzeti múzeumban. Mindkét munkája az első rangú források közé tartozik).
Istvánffy libr. XXX. 432.
Wallaszky, Conspectus 171.
Genersich, Merkwürdigkeiten der Stadt Käsmark 158. 159.
Frankl, Hazai s Külföldi Iskolázás 8. 108.
Hornyánszky, Prot. Jahrbücher für Oesterreich 1854. 351.
Uj M. Athenás 549.
M. Könyv-Szemle 1881. 134. (Szilágyi S.)
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 55. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT