Gaal Mózes,

Full text search

Gaal Mózes,
főgymnasiumi tanár, szül. 1863. aug. 2. Baróton Háromszékmegyében; a gymnasiumot Nagy-Szebenben, bölcseleti tanulmányait a budapesti egyetemen (1883–88.) végezte; két évig az Ország-Világ segédszerkesztője volt; 1888-ban tanári vizsgát tett a magyar és latin nyelvből és irodalomból. 1889. szept. 2. helyettes tanárnak neveztetett ki a pozsonyi kath. főgymnasiumhoz; 1892-ben rendes tanár lett ugyanott, hol jelenleg is működik.
Programmértekezése a pozsonyi kath. főgymnasium Értesítőjében (1891. Tompa Mihály «A gazdag» cz. költeményének tárgyalása az iskolában, 1893. Az ifjuság és a regényolvasás); költeményeket, ifjusági elbeszéléseket, novellákat, tárczákat és elbeszéléseket ír a fővárosi lapokba.
Munkái:
1. Az utolsó lantos. Regényes korrajz. Bpest, 1886. Két füzet. (Szünidei Könyvtár 1. 2.)
2. Hogyan lett a szász menyecskéből székely asszony. Magyar ember mulattatására. Bpest, 1887. (M. Mesemondó 15.)
3. Kujak András keleti utazása. Az ifjuság számára. Bpest, 1888.
4. Lucza napján, vigj. 1 felv. Pozsony és Bpest, 1888. (Ifjusági Szinház 3.)
5. A majálisi elnök, vigj. 1 felv. Pozsony és Bpest, 1888. (Ifj. Sz. 4.)
6. A kegyencz, szinmű 2 felv. Pozsony és Bpest. (Ifj. Sz. 5.)
7. A javthatlan. Pozsony és Bpest, 1888. (Ifj. Sz. 6.)
8. Lóco. Bpest, 1888. (Monologok 10.)
9. Költemények. Győr, 1889. (Egyetemes Könyvtár 25.)
10. Virág Palkó. A magyar ifjuságnak ajánlva. Bpest, 1890.
11. A kompanisták viselt dolgai. Diák tréfák. Kiss Lajos rajzaival. Pozsony, 1890.
12. Markó Pista fordulása. Bpest, 1890. (Verses elbeszélés. M. Mesemondó 38.)
13. Arany tanácsok melyek arra oktatnak, hogy a csecsemőket miképpen gondozza minden jó anya. A magyar nép okulására versekben megirta. Bpest, (1890. Névtelenűl. Historiák, Nóták 100.)
14. Felvidéki nóták. Bpest (1890. Hist., Nót. 101.)
15. A magyar nemzet története, a világtörténelem nevezetes eseményeivel kapcsolatban. A népiskolák V. és VI. osztálya számára. Pozsony és Bpest, 1891.
16. Nagy diákok. Az ifjuság számára. Pozsony és Bpest, 1891.
17. Magyarország története és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza főbb vonásokban középiskolák alsó osztályai és polgári fiuiskolák számára. Térképpel és illusztratiókkal. Pozsony és Bpest, 1892. (Helmár Ágosttal együtt.)
18. Magyarország története... Polgári és felsőbb leányiskolák számára. Pozsony és Bpest, 1892. (Helmár Ágosttal együtt.)
19. Szondi két apródja. Tört. elbeszélés. A magyar ifjuságnak Pozsony és Bpest. (1892. Hazafias Könyvtár 1.)
20. Zoard jóslata. Elbeszélés a magyarok ős történetéből. Az ifjuság számára. Pozsony és Bpest (1892. Haz. K. 2.)
21. Egy plajbász története. Máramaros-Sziget, 1892. (Kis Könyvtár 3.)
22. Két falusi történet. Máramamaros-Sziget, 1892. (Kis K. 7.)
23. Keleti Ferkó bujdosása Bpest, 1892. (Verses népies elbeszélés. M. Mesemondó 60.)
24. Egy krajczár története. M.-Sziget, 1892. (Kis Könyvtár.)
25. Három falusi történet. M.-Sziget, 1892. (Kis K.)
26. Luca napján, vigj. 1. felv. Pozsony és Bpest, (1893. Ifjusági Szinház 3.)
27. A kegyencz, szinmű 2 felv. Pozsony és Bpest, (1893. Ifj. Sz. 5.)
28. A javíthatlan, szinmű 2 felv. Pozsony és Bpest, (1893. Ifj. Sz. 6.)
29. A Pergát Pista szerencséje. Versbe szedte és a magyar népnek ajánlja Mózes diák. Bpest, (1893. M. Mesemondó 67.)
30. A vezér boszszúja. Regényes történet a vezérek korából. Az ifjuság számára. Pozsony és Bpest, (1893. Haz. K. 3.)
31. Kupa a pogány vezér. Tört. elbeszélés szent István korából. A magyar ifjuságnak. Pozsony és Bpest, (1893. H. K. 4.)
32. Vitézi becsület. Tört. elbeszélés IV. Béla idejéből. A magyar ifjuságnak. Pozsony és Bpest, (1893. H. K. 5.)
33. Vitézség és haza. Tört. elbeszélés. Pozsony és Bpest, (1894. Haz. K.)
34. Becsület és hűség. Tört elbeszélés. Pozsony és Bpest, (1894. Haz. K.)
Szerkeszti a Hazafias Könyvtárt 1892 óta Pozsonyban.
M. Könyvészet 1886–92.
Rajner Ferencz Névkönyve.
Pozsonyi kath. gymnasium Értesítője 1890–93.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT