Gaál József Ignácz,

Full text search

Gaál József Ignácz,
apát-kanonok, G. József, a Berényi gróf tisztje s Arreggel Katalin fia, szül. 1777. decz. 6. Moórott Fehérmegyében; középiskoláit Székesfehérvárt és Pécsett a bölcseletiekkel együtt végezte 1795-ben, mire okt. a pécsi egyházmegyei papnövendékek közé lépett; 1796-ban a veszprémi papnevelőbe küldetett, hol theologiai tanulmányait bevégezvén, 1799. nov. a püspöki udvarba vették föl és szentszéki jegyző lett. 1800-ban misés pappá szenteltetett föl és 1802-ben szentszéki ülnökké s a püspöki lyceumban theologiai tanárrá neveztetett ki. 1803-ban a papnevelő intézet vice rectora, 1809-ben zsámbéki plébános, 1824-ben alesperes, 1838. febr. 3. veszprémi kanonok, később ugrai apát, főesperes s alapítványi igazgató lett. Meghalt 1842. szept. 23. Veszprémben.
Munkája: Historiae religionis et ecclesiae christianae prolegomena. Albae-Regiae, 1808. (Ism. Annalen der Literatur und Kunst in dem österr. Kaiserthum 1809. 79. l.)
Fasciculi Ecclesiastici 1842. II. 246.
Pauer (Joannes), Historia Dioecesis Alba-Regalensis. Albae-Regiae, 1877. 345.
Petrik Bibliogr.
Szvorényi Mihály József, Gaal Jos. Ign. Vita. 1819. (Kézirat a m. n. múzeumi kézirattárban.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT