Engelbrecht Károly,

Full text search

Engelbrecht Károly,
állatorvos és felsőbb gazdasági intézet tanára, szül. 1837-ben Tatán Komárommegyében; Bécsben elvégezte az állatorvosi tanintézetet és cs. kir. állatorvos lett. Az 1868–69. tanévben az összes állattenyésztési s állatgyógyászati szakra a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézethez rendes tanárnak kineveztetett. Meghalt 1875. márcz. 8. Kesztehelyen.
Gazdászati, természetrajzi s állatorvosi czikkeket irt a Gazdasági Lapokba (1863–72.), a Gazdászati Közlönybe (1869. Az angol lótenyésztés legkorábbi története), a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiba (XIV. 1870. Nézeteim a keleti marhavész beójtásáról), az Egyesületi Közleményekbe (1872.), a Gyakorlati Mezőgazdába (1872.), a Falusi Gazdába (1874.), a Földmivelési Érdekeinkbe (1874.) és a M. Gazdába (1874.)
Munkái:
1. Az állat-, boncz- és élettan, és az általános állattenyésztés alapvonalai. Pest, 1871. (1. füzet, földmives és felsőbb népiskolák sat. számára.)
2. Mily tenyészirányt kövessen jövőre a kisebb juhtenyésztő, a m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszteriumnak benyújtá. U. ott, 1872.
3. A szarvasmarha, ennek fajta s külemtana, fogisméje, tenyésztése, takarmányozása, hizlalása, patkolása, a tej és sajtgazdaság belső és külső szórványos és járványos betegségei és gyógyításuk. Tanuló és gyakorló gazdák számára. U. ott, 1872. (2. jav. kiadás. Bpest, 1874.)
4. A gazda mint állatorvos a szükségben, vagyis táblázatos kimutatása a lovak, szarvasmarhák, juhok, sertések és kutyáknak leggyakrabban eőforduló és belső, szórványos és járványos betegségeinek és orvoslásának. Keszthely, 1874.
5. A gazdasági állatboncz- és élettan. Tanuló és gyakorló gazdák számára. Bpest, 1875.
Szinnyei Repertoriuma (Természettudomány) és Könyvészete.
Deininger Imre, A keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet (1865–85.) Évkönyve. Keszthely, 1885. 152. l. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT