Engelbrecht Károly,

Full text search

Engelbrecht Károly,
vinczellérképző-intézeti igazgató-tanár, szül. 1860. máj. 10. Bábolnán Komárommegyében; előbb az érdiószegi vinczellérképző segédtanára, 1884–85-ben pedig a pozsonyi vinczellérképző-intézet igazgató-tanára volt; jelenleg Budapesten a földmivelési miniszteriumban a borászati és phylloxera ügyosztályba van szolgálattételre beosztva.
Közgazdasági, borászati és szőlőmivelési czikkei az összes hazai szaklapokban jelentek meg; 1883-ban az Érmellék czímű hetilap közgazdasági rovatát szerkesztette s nagy részét ő irta; a Borászati Lapoknak 1886 óta főmunkatársa.
Szerkesztette Pozsonyban a Winzer zeitungot 1884-ben, mely mint a Pressburger Zeitung melléklete havonkint 1885 januártól: Szőlőmivesek Lapja és Winzer Zeitung cz. magyar és német szöveggel önállóan jelent meg és decz. 6-ig járt, midőn megszünt.
Jegye: E.
Borászati Lapok 1892. 52. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT