Balla József,

Full text search

Balla József,
váczi kanonok, szül. 1817. márcz. 29. Váczon; középiskoláit, bölcseleti s hittudományi tanulmányait szülőföldén végezte. 1840. ápr. 20. áldozó pappá szenteltetett; négy évig káplánkodott; 1844-ben lett püspöki igtató s irattárnok Váczon; 1849-ben szentszéki jegyző; 1853-ban püspöki titkár; 1854-ben szentszéki ülnök, oldalkanonok, a püspöki házassági itélőszék tanácsosa, zsinati vizsgáló, a püspöki iroda igazgatója. 1859-ben váczi székesegyházi kanonok; 1864-ben czimzetes apát és pesti főesperes. Meghalt 1871. jul. 23. Váczon.
Mint papnövendék Barna név alatt irt a Honművészbe költeményeket.
Munkái:
1. Szent beszéd... Mária név ünnepén. Pest. 1846.
2. Keresztény hazafi szózat, melyet az országunkat fenyegető veszély elhárításáért 1848. év október 1. a váczi hivekhez intézett. Vácz, 1848.
Karcsú, Váczi könyvnyomdászat története és Vácz története. IX. 276. l.
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT