Balla Károly (mándi),

Full text search

Balla Károly (mándi),
pestmegyei várkapitány, a m. tud. Akadémia lev. tagja, B. Zsigmond közbirtokos fia és B. Gergely krónikásnak unokája; szül. 1792. ápr. 2. Nagy-Kőrösön, Pestmegyében; iskoláit ugyanott végezte; 1810-től a törvényt Pesten hallgatta; 1813-ban a kir. táblához jegyzőnek esküdt fel; 1814-től Pestmegyénél hivataloskodott különféle minőségben, míglen 1818-ban megyei kapitányi állandó hivatalt nyert és azt 1846-ig viselte; azután pótharaszti jószágára vonult nyugalomba, hol 1873. máj. 16. meghalt. A 40-es évek elején a szarvasi fiók-gazdasági egyesület elnöke volt. A m. tud. Akadémia 1839. nov. 23. választotta lev. tagjai sorába.
Eleinte szépirodalmi munkálatokat és különösen költeményeket irt, melyeket a következő lapokban és évkönyvekben közölt: Szépliteraturai Ajándék (1821–24), Aurora (1823–25), Hebe (1825), Uránia (1829), Regélő (1834), Hasznos Mulatságok és Aspasia; azonfelül számos vegyes tárgyú értekezéseket közöltek tőle a Tudom. Gyűjtemény 1817-től, Ismertető (1839), Társalkodó (1838–39), Hetilap (1846), Falusi Gazda (1861), Gazdasági Lapok (1866), Kertész Gazda (1866) és a politikai lapok. A 40-es évek után politikai, mező- és közgazdasági, természettudományi s különösen meteorologiai czikkeket irt a M. Hirlapba (1850. 130. sz.), Bud. Közlönybe (1852–53.), M. Sajtóba (1857. 64. 124. 218. sz.), Bud. Hirlapba (1858. 56. 1860. 152. 164. sz.), Vasárnapi Ujságba (1861–66.) és a bécsi Wandererbe (1860–64.). Még 1867- és 68-ban is jelentek meg tőle hirlapi czikkek.
Munkái:
1. Örömvers Kelemen Imre urhoz... Pest, 1813.
2. Gyászdal néh. Csekonics József ifju ur emlékezetére. U. ott, 1814.
3. A schaumburgi nympha pásztorok. Egy idyll. U. ott, 1815. (Magyar és német szöveg.)
4. Zsebtükör. U. ott, 1825. (Ism. Tudom. Gyűjt. 1825. VI. 97.)
5. Hösregék a magyar előidőkből. U. ott, 1826.
6. Vélemény a büntetésmód javítása iránt. U. ott, 1841.
7. Rhapsodia. Szűrös elmefuttatás a duplomivitikában. U. ott, 1865.
Szerkesztette a Kémlő cz. pesti gazdasági ipar- és kereskedelmi lapot 1836. jul. 2-tól 1837. jun. 27-ig. Hátrahagyott meteorologiai iratait Hoitsy Pál ismertette a Vasárnapi Ujságban (1881. 11. 12. sz.). Két kéziratát: A nemzeti nyelvért és: Mit jelent e szó: magyar (Válasz a Tud. Gyűjt. 1821. II. 66. lapján levő kérdésre) a m. n. muzeum őrzi.
Tudománytár, Literatura 1834. 212. (Schedel Bibliogr.)
Thewrewk József, Magyarok Születés Napjai 36. (szül. évét 1793-ra teszi.)
Hölgyfutár 1851. 278. sz.
Divatcsarnok 1853. 51. sz.
Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 17. l.
Vasárnapi Ujság 1873. 23. sz. arczk.
Magyarország és a Nagyv. 1873. 22. sz. arczk.
Jónás Lapja 1873. 21. sz.
Kecskeméti Tanitóképezde Tudósítása 1873. 5.
Galgóczy Károly Emlékbeszéde B. K. felett. Bpest, 1879.
Szinnyei Repert. Term. 51. és Tört. II.
Petrik Bibliogr.
Pester Lloyd 1889. 329. sz. (Hoitsy Pál.) és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT