Fest Imre

Full text search

Fest Imre (Szepesváralja, 1817. nov. 3.Bp., 1883. márc. 11.): politikus, közgazdász. Ügyvédi oklevelet szerzett, majd 1840-ben a felső-mo.-i bányapolgárság egyesületének jegyzője lett. E testület küldöttjeként az 1843–44-i ogy.-en részt vett a bányatörvény kidolgozásában. 1861-től Szepes vm. alispánja. 1863-tól Pesten élt. 1865-től mint Deákpárti ogy.-i képviselő részt vett az osztrák–magyar kiegyezési (főleg kereskedelmi) tárgyalásokon. 1867-től 1872-ig Gorove István, ill. Szlávy József mellett földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi államtitkár. Rövid ideig az államvasutak ig. tanácsának elnöke. 1878-ban az Osztrák–Magyar Bank bp.-i alkormányzója. Egyik alapítója az Orsz. Iparegyesületnek. A szabadságharc idején, valamint a kiegyezés előtt hírlapírással is foglalkozott. Eötvös József Politikai Hetilapjában (1865–66) gazdaságpolitikai kérdések fontosságát hangsúlyozta. Petőfi összes kisebb költeményét lefordította németre. – Irod. Gelléri Mór: Ötven év a magyar ipar történetéből (Bp., 1892).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT