Fest Sándor

Full text search

Fest Sándor (Szepesváralja, 1883. nov. 21.Bp., 1944. dec. 30.): filológus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1938). Egy.-i tanulmányait Bp.-en az Eötvös-kollégium tagjaként végezte. 1907-ben lett bölcsészdoktor. 1907–11 között a brassói állami főreálisk.-ban tanított, utána a bp.-i gyakorló gimn. tanára. Több ízben járt tanulmányúton Angliában és az USA-ban. 1925-ben Grazba költözött, ahonnét 1934-ben tért haza Mo.-ra. Bp.-en az ev. gimn. tanára volt, közben a bp.-i egy.-en az angol filológia tárgyköréből magántanárrá képesítették. 1935-ben az Eötvös-kollégium tanára. 1938-tól a debreceni egy.-en az angol nyelv és irodalom ny. r. tanára. Bombatámadás áldozata lett. A hazai angol filológia egyik kiváló munkása. Szerk. az általa alapított Angol Filológiai Tanulmányok hat kötetét (1936–1944). Több tankönyv és szótár szerk.-je volt. Tanulmányaiban főleg az angol–magyar irodalmi és történeti kapcsolatok felderítésével foglalkozott. – F. m. Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig (Bp., 1917); Angolok Magyarországon a reformkorszakban, 1825–1848 (Bp., 1920).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT