Jób 40

Full text search

Jób 40
Jób 40.1
Akkor az Úr Jóbhoz fordult, s így szólt:
Jób 40.2
A Mindenhatóval pörlekedő meghajol-e vajon? Aki Istent akarja bírálni, feleljen!
Jób 40.3
Ekkor Jób felelt az Úrnak és így szólt:
Jób 40.4
Nézd, parányi vagyok. Mit feleljek neked? A számra teszem a kezem.
Jób 40.5
Egyszer beszéltem, de többé nem teszem, vagy másodszor is, de folytatása nem lesz.
Jób 40.6
A viharból szólt az Úr Jóbhoz és azt mondta:
Jób 40.7
Nosza, övezd fel, mint a hős, a derekadat! Kérdezni szeretnélek, világosíts fel!
Jób 40.8
Semmivé akarod tenni igazamat, el akarsz ítélni, hogy igazad legyen?
Jób 40.9
Van-e karod olyan, mint Istennek? Tudsz-e hangoddal, mint ő mennydörögni?
Jób 40.10
Ékesítsd fel magad fönséggel s nagysággal, öltözködj csak fel fénybe, méltóságba!
Jób 40.11
Engedd szabadjára haragod árját, nézd meg, ami csak büszke és hajlítsd meg!
Jób 40.12
Alázd meg a gőgöst egy pillantásoddal, tipord el helyükön a gonosztevőket!
Jób 40.13
A föld alá rejtsd el együtt valamennyit, mélységes tömlöcben némítsd el arcukat!
Jób 40.14
Akkor aztán én is elismerlek, mert saját jobb karod vívta ki győzelmed.
Jób 40.15
Nézd a behemótot! Éppúgy füvön él, mint a szarvasmarha.
Jób 40.16
Nézd, micsoda erő van az ágyékában, és lásd, mily erősek a hasizmai!
Jób 40.17
Kifeszíti farkát, mintha cédrus volna, combjának inai egymásba fonódnak.
Jób 40.18
A csontjai ércből öntött csövek, a lábszárai meg, mint a vasdorongok.
Jób 40.19
Remekmű az Isten alkotásai közt, de aki alkotta, karddal fenyegette.
Jób 40.20
A hegyek környékétől eltiltották, s minden vadtól, amely ott űzi játékát.
Jób 40.21
A lótuszbokrok alatt nyugton tanyázik, elrejtőzködik a nádban és mocsárban.
Jób 40.22
A lótuszfák fedik be az árnyékukkal, a patak nyárfái állnak körülötte.
Jób 40.23
Nem fél, ha a folyó erősen megárad, nyugodtan ömölhet szájába a Jordán.
Jób 40.24
Vajon ki merészel a szemébe kapni, át lehet-e fúrni gerellyel az orrát?
Jób 40.25
Lehet-e horoggal leviatánt fogni, le tudod-e nyelvét kötéllel kötözni?
Jób 40.26
Tudsz-e kákát húzni az orrán keresztül, avagy átfúrod-e pofáját szigonnyal?
Jób 40.27
Talán könyörögve járul majd elibéd, és hízelgő szókat intéz tán hozzád?
Jób 40.28
Esetleg majd szerződést köt veled, hogy fogadd szolgádul egyszer s mindenkorra?
Jób 40.29
Játszhatol-e vele, mint egy kis madárral, lánykáid számára meg tudod-e kötni?
Jób 40.30
Alkusznak-e rá a céhbeli társak, kalmárok maguk közt osztoznak-e rajta?
Jób 40.31
Meg tudod-e a bőrét horoggal tűzdelni, hát a fejét halászó szigonnyal?
Jób 40.32
Tégy csak vele próbát, emeld rá a kezed! De gondolj a harcra! Még egyszer nem teszed!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT