Péld. 25

Full text search

Péld. 25
Péld. 25.1
Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
Péld. 25.2
Az Istennek tisztességére van a dolgot * eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
Péld. 25.3
Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
Péld. 25.4
Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
Péld. 25.5
Távolítsd el * a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
Péld. 25.6
Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
Péld. 25.7
Mert jobb, ha azt mondják * néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid.
Péld. 25.8
Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
Péld. 25.9
A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
Péld. 25.10
Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
Péld. 25.11
Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
Péld. 25.12
Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
Péld. 25.13
Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív * követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
Péld. 25.14
Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.
Péld. 25.15
Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd * megtöri a csontot.
Péld. 25.16
Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, * hogy ki ne hányd azt.
Péld. 25.17
Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
Péld. 25.18
Pőröly * és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
Péld. 25.19
Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
Péld. 25.20
Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a * bánatos szívű ember előtt.
Péld. 25.21
Ha éhezik, a ki téged * gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
Péld. 25.22
Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
Péld. 25.23
Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
Péld. 25.24
Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a * háborgó asszonynyal, és közös házban.
Péld. 25.25
Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze * földről való jó hírhallás.
Péld. 25.26
Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.
Péld. 25.27
Igen sok mézet enni nem * jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
Péld. 25.28
Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő * lelkén!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT