Irodalom

Full text search

Irodalom
Thurzó Lajos: Sinkó Ervin: A vasút. Híd 1948. 4. sz. 220–223. – Bori Imre: Sinkó Ervin elbeszélései. Híd 1950. 10. sz. 710–714. – Bori Imre: Sinkó Ervin: A mi második forradalmunk. Híd 1952. 6–7. sz. 479–480. – Lévay Endre: Elítéltek. Híd 1952. 1. sz. 72–79. – Rehák László: Az Elítéltek bemutatója. MSzó 1952. okt. 21. – B. Szabó György: Optimisták. MSzó 1954. dec. 26. – Bori Imre: Regény a forradalom optimizmusáról. Híd 1955. 11–12. sz. 946–948. – Laták István: A Szörnyű szerencse bemutatója elé. MSzó 1955. ápr. 25. – Sulhóf József: Sinkó Ervin: Szörnyű szerencse. Híd 1955. 4. sz. 704–706. – Bori Imre: Vox humana. Híd 1961. 4. sz. 295–299. – Bori Imre: Napló múltról és jövőről. (Egy regény regénye.) Híd 1961. 7–8. sz. 624–630. – Bányai János: Sinkó Ervin: Magyar irodalom. Symposion-melléklet 69. 1962. március 8. – Bori Imre: Egy tanulmánykötet címszavai. Híd 1962. 6. sz. 565–571. – Gömöri György: Fanatikus optimisták. IÚ 1962. jún. 15. – B. Szabó György: Egy regény regénye. B. Sz. Gy.: Éjszakák, hajnalok. Novi Sad 1963. 107–111. – Uő: Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen. B. Sz. Gy.: Éjszakák, hajnalok. 112–116. – Bán Imre: Sinkó Ervin: Magyar irodalom. ItK 1963. 5. sz. 627–628. – Bosnyák István: Az "idealista" Sinkó Ervin és "marxista" bírálni akarója. Ifjúság (Symposion) 1963. okt. 3. és 17. – Major Nándor: Termékeny kontroverziák. Széljegyzetek Sinkó Ervin Aegidius útra kelése című novellájához. Híd 1964. 2. sz. 141–157. – Végh Ferenc: Sinkó Ervin: Magyar irodalom. Vság 1964. 6. sz. 85–86. – Varga Imre: Sinkó Ervin: Aegidius útrakelése és más történetek. Alf 1965. 5. sz. 86–87. – Komlós Aladár: Sinkó Ervin: Epikurosz hervadt kertje. Alf 1965. 12. sz. 79–81. – Bori Imre – Szeli István: Sinkó Ervin: A magyar irodalom története. Bp. 1966. – Horgas Béla: Epikurosz hervadt kertje. Vság 1966. 12. sz. 98–100. – József Farkas: Sinkó Ervin: Optimisták. Kr 1966. 9. sz. 30–32. – B. Nagy László: Epikurosz hervadt kertje. Kr 1966. 6. sz. 37–38. – B. Mészáros Vilma: Sinkó Ervin: Optimisták. Kort 1966. 7. sz. 1148–1152. – Stenczer Ferenc: Hagyomány és örökség. (Optimisták.) Ttáj 1966. 12. sz. 1036–1041. 915–919. – Julow Viktor: Sinkó Ervin: Csokonai életműve. ItK 1967. 2. sz. 230–234. – Bori Imre: In memoriam. MSzó 1967. márc. 26. – Rehák László: Sinkó elvtárs, a társadalmi munkás. MSzó 1967. márc. 28. – Dési Ábel: Sinkó Ervin. 7 Nap 1967. márc. 31. – Major Ottó: Szabálytalan nekrológ Sinkó Ervinről. ÉI 1967. ápr. 1. – Szauder József: Sinkó Ervin. ItK 1967. 2. sz. 251. – Bácski György: Sinkó Ervin. Utunk 1967. ápr. 7. – Ignotus Pál: Sinkó Ervin halálára. IÚ 1967. ápr. 15. – Bori Imre: Sinkó Ervin, a szépíró. Híd 1967. 5. sz. 409–413. – Bíró Gyula: Sinkó Ervin: Tizennégy nap. TársSz 1967. 6. sz. 136–137. – Varga Imre: Egy 152optimista író elhunytára. Kort 1967. 6. sz. 956–957. – Kovács Kálmán: Vajdasági regények. ÚI 1967. 7. sz. 124–126. – Méliusz József: Sinkó Ervintől búcsúzva… Híd 1968. 3. sz. 271–301. – Bosnyák István: Vox humana. Forum 1968. 9. sz. 389–398. – Bori Imre: Sinkó Ervin B. I.: A jugoszláviai magyar irodalom története. 1968. 75–95. – Kun András: S. E.: Optimisták. Alf 1969. 3. sz. 113. – Bosnyák István: A forradalom "nem létező" etikai problémái. ÚjSymp 1969. 48–49. sz. 2–7. – Szeli István: Sinkó Ervin. Sz. I.: Utak egymás felé. 1969. 251–254. – Bori Imre: Sinkó Ervin költészetelmélete. Híd 1971. 1. sz. 78–80. – Bosnyák István: Kisajátítás vagy befogadás? MSzó 1971. jan. 1. – Bosnyák István: A soronkívüli. Sinkó Ervin útja az emigrációban. 1–9. r. ÚjSymp 1973. 93. sz. 611–618., 94. sz. 683–690., 95. sz. 724–731.; 96. sz. 762–769.; 99. sz. 852–857.; 100. sz. 959–965.; 101–102. sz. 999–1006.; 103. sz. 1068–1076.; 104. sz. 1138–1144. – Bosnyák István: Etika és forradalom. Sinkó Ervin 1916–1919. 1–5. r. Híd 1974. 4. sz. 452–473.; 5–6. sz. 679–695.; 7–8. sz. 858–877.; 9. sz. 996–1009.; 10. sz. 1117–1135. – Bosnyák István: Sinkó Ervin és a krisztianizmus, 1919–1927. Létünk 1974. 5–6. sz. 38–75. – Gáll Ernő: Az önvallató Sinkó Ervin. Utunk 1975. ápr. 4. – Tamás Gáspár Miklós: Az utópia kockázata. A Hét 1975. szept. 5. – Bosnyák István: A palackposta érkezése, avagy jegyzetek Sinkó Ervin nehéz honfoglalásáról. Híd 1975. 9. sz. 812–837. – Bosnyák István: Nehéz honfoglalás. ÚjSymp 83. sz. 106–131. – Bányai János: A gondolkodó drámája. MSzó 1975. okt. 11. – Sükösd Mihály: Sinkó Ervin: Értelmiségi a forradalomban, forradalom az értelmiségiben. Vság 1975. 11. sz. 23–39. – Bosnyák István: A palackposta érkezése. Újabb jegyzetek Sinkó Ervin nehéz honfoglalásáról. Híd 1975. 12. sz. 1365–1380. – Bretter György: Sinkó Ervin, avagy a csodálatos illúzió története. Sinkó Ervin: Don Quijote útjai. Bukarest 1975. 5–38. – Bori Imre: Sinkó Ervin. B. I.: Irodalmunk évszázadai. Újvidék 1975. 222–226. – Bosnyák István: Vázlatok egy portréhoz. Sinkó-variációk. Újvidék 1975. 63–73. – Sükösd Mihály: Sinkó Ervin. Sinkó Ervin: Szemben a bíróval. Bp. 1977. 5–43. – Bosnyák István: Sinkó Ervin. (Utószó.) Sinkó Ervin: Honfoglalás előtt. Újvidék 1976. – Bretter György: S. E. avagy a csodálatos illúzió története. B. Gy.: Itt és most. Bukarest 1979. 390–409. – Dér Zoltán: Sinkó Ervin. D. Z.: Szembesülések. Újvidék 1979. 39–43.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT