Irodalom

Full text search

Irodalom
Balogh Edgár: A gondolat igaza. Utunk 1955. okt. 28. – Turczel Lajos: Fábry Zoltán köszöntése. T. L.: Írások mérlegen. Bratislava 1958. 83–102. – Juraj Spitzer: Az igazság és a béke harcosa. ISz 1959. 294–296. – Mártonvölgyi László: Gondolatok a Palackposta felett. Új Ifjúság 1961. III. 28. – Csanda Sándor: Az Út küzdelme a csehszlovákiai szocialista magyar irodalomért. Cs. S.: Valóság és illúzió. Bratislava 1962. 247–314. – Rácz Olivér: A műfaj neve: antifasizmus. Új Szó 1962. aug. 11. – E. Fehér Pál: Fábry Zoltán a kritikus. Kr 1963. 4. sz. 29–34. – Csanda Sándor: Költészet és kritika. Ttáj 1965. 222–225. – Rákos Péter: Európa elrablása és visszakövetelése. ISz 1966. 739. – Mesterházi Lajos: Európa elrablása. Nagyv 1966. 12. sz. 1875. – B. Nagy László: A stószi mérték. B. N. L: A teremtés kezdetén. Bp. 1966. 268–310. – Bori Imre: Fábry Zoltán. ISz 1967. 595–605. – Czine Mihály: Emberség és hűség. Fábry Zoltánról. Kr 1967. 9. sz. 3–6. – Varga József: F. Z.: Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Bp. 1967. – Duba Gyula: A kor valósága és a szellem. ISz 1970. 5. sz. 447–454. és D. Gy.: Valóság és életérzés. 1972. 23–29. – Fábry Zoltán végrendelete. Hét (Br.) 1970. 31. sz. 11. – E. Fehér Pál: Fábry 57Zoltán testamentuma. ÉI 1970. 23. sz. 7. – Győry Dezső: A Fábry-háztól a stószi sírig. ÉI 1970. 24. sz. 2. – Koncsol László: A cselekvő erkölcs. ISz 1970. 1. sz. 1–7. – Kovács Győző: "A frontnemzedék" könyve. Napj 1970. 7. sz. 6. – Uő: Fábry Zoltán és az expresszionizmus. It 1970. 4. sz. 786–805. – Mács József: Fábry Zoltán fejfájára. Hét (Br.) 1970. 25. sz. 11. – Turczel Lajos: Fábry Zoltán. ISz 1970. 5. sz. 385–386. – Csák Gyula: Vigyázó szemmel. ÉI 1971. 32. sz. 10. – Kovács Győző: Fábry Zoltán. Bp. 1971. 185 l. – Duba Gyula: "… tanú és tanulság én vagyok." ISz 1972. 7. sz. 577–579. – E. Fehér Pál: Fábry Zoltán és a csehszlovák kultúra. Nagyv 1972. 10. sz. 1558–1564. – Kovács Győző: In memoriam Fábry Zoltán. Alf 1972. 3. sz. 66–73. – Tőzsér Árpád: A műfaj neve antifasizmus. ISz 1972. 7. sz. 580–582. – Arató Endre: Magyar-szlovák együttműködés a 30-as évek Csehszlovákiájában. ISz 1973. 2. sz. 132–141. – Fábry Zoltán kortársai szemével. Szerk. Duba Gyula – E. Fehér Pál. 1973. 509 l. – Gáll Ernő: Fábry etikája. Utunk 1973. 22. sz. 1–3. – Kovács Győző: A Fábry-életmű kutatásáról. ISz 1974. 1. sz. 1–6. – Tolvaj Bertalan: Egy ember megszólal. ISz 1974. 6. sz. 567–569. – Belohorszky Pál: Fábry Zoltánról. It 1975. 2. sz. 370–374. – Duba Gyula: Európától Európáig. Kort 1975. 5. sz. 815–821. – Uő: Fábry Zoltán kortársai szemével. ISz 1975. 5. sz. 427–432. – Görömbei András: Erkölcs és történelem. Alf 1975. 3. sz. 42–49. – Jiří Hájek: Az internacionalizmus iskolája. Kr 1975. 11. sz. 11–12. – Kovács Győző: Európa stószi kritériuma. ISz 1975. 7. sz. 658–659. – Tánczos Gábor: Sorsok, művek vallatása. ÉI 1975. 3. sz. 4. – Varga Béla: Kinyílik a stószi ablak. Hét (Br.) 1975. 22. sz. 18.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT