Windisch család.

Full text search

Windisch család.
Régi Lőcse városi család, melynek elei közűl ismeretes János, ki 1626-ban Wittebergben tanult. * Ennek utóda (talán fia) György 1658-ban Lőcsén tanácsnok, leánya Fides azon évi nov. 27-én Tót-prónai eredetű Lang Illés iglói tanítóhoz ment férjhez. *
Bartholomaeides Memoria Ungarorum 130. 171.
E nászünnepélyre kiadott „Neogamarom Bigae“ czím alatt.
E család egyik utóda az ismeretes Windisch Károly-Gotlieb, ki Pozsonyban született 1725. jan. 28-án; és kitanulván iskoláit, ott 1768-ban senatorrá, utóbb a város kapitányává, végre polgármesterévé lett. A tudományos téren német nyelven kiadott történelmi munkái, Ungrisches Magazin folyóirata és szerkesztett hirlapja által ismeretes lett. Meghalt 1793. mart. 30-án. *
Kőlesy Vincze K. és Melczer Nemz. Plutarkus III. 133. 143.
Tán ő, vagy elei kapták azon nemes czímert, mely a Pozsony megyei nemesek kiadott czímerei közt látható, – t. i. a paizs függőlegesen kétfelé oszlik, a jobb oldali arany udvarban piros téren természetes szinű szarvas ágaskodik, a baloldali osztály négy rendes udvarra oszlik, az 1. és 4. fekete, a 2. és 3. arany szinű. A paizs fölötti sisak koronájából szintén szarvas emelkedik ki, két felől két elefánt-ormány között, melyekből a jobb oldali vízirányosan félig arany, félig fekete, a másik félig fekete, félig kék. Foszladék mindkét oldalról aranyfekete. *
Burgstaller Coll. Insignium.
Windisch Leopold kir. tan. Pest város fő orvosa, meghalt 1842-ben kora 75. évében.
Egyéb iránt Windisch Lajos Nyitra megye fő orvosa az ujabb időben 1824-ben I. Ferencz király által nemesítetett meg, és armálisa Nyitra megyében 1824. nov. 9-én hirdettetett ki. *
Nagy József Nyitra vármegye 69.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT