Takács család. (Péterí és Téthi)

Full text search

Takács család. (Péterí és Téthi)
Győr vármegye nemes családa, honos Zala vármegyében is. Ismeretessé tette e nevet az író és költő téthi Takács József, ki 1767-ben Keszthelyen született 1800-ban űgyvéddé lett és a veszprémi káptalan ügyészévé, 1806-ban javai és jogai kormányzójává neveztetett. Ekkor szerzé Győr megyében a téthi birtokot, melyben a m. kir. kanczellária által is megerősítetett, és a honnan azután előbbi „péteri“ előneve helyett a „téthi“ predikátumot vette föl. Győr megyének táblabirája és utóbb főjegyzője volt. Meghalt Győrött 1821. maj. 4-én. Eltemettetett Mindszenti pusztáján a családi sirboltban. Költeményei 1796. Budán nyomattak, nevezetesebb munkájá „Erkölcsi oktatások“ a magyar Muzeum II. kötetét képezik. Nejétől Bay Esztertől maradt fia Sándor. *
Magyar Irók, Életrajz gyűjtemény II. 330–331.
Ezen, vagy a dukai Takács családból lehetett Takács János és Ferencz, kik mint Komárom megyei Almási pusztabéli curialis birtokosok ellen a kir. ügyész 1749-ben perelt. *
Fényes, Komárom várm. 176.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT