Tabódy család. (Tabódi és fekésházi).

Full text search

Tabódy család. (Tabódi és fekésházi).
Ung vármegye birtokos nemes családa. Családi közlés szerint Tolna megyei Tabód helységből eredt, arról vette nevét is, és arról írja most is egyik előnevét. Ugyan e forrás szerint már a XVI. században 1540-ben Tabódy Györgyről Ung megyében van emlékezet. Nevök hajdán Thaboldy-nak is iratott.
Ung megyében Fekésházán és egyebütt adomány útján szerzett birtokot, úgy szintén jó házasságok által. Több tagja Ung megyében főhívatalt viselt. Mihályról iratik, hogy neje Eödönffy Zsuzsanna volt, e Mihály 1729-ben Ung megye követségét viselte.* 1715-ben alispánnak iratik, hasonlóan fia Sándor is.
Lehoczky Stemmat. I. 216.
Az 1732. évi nemesi vizsgálat Ung megyében a családot kétségtelen nemesei sorába iktatta.
Jelenleg a családnak nyolcz tagja él és azon megyében Fekésházán és több helyen birtokos, leányágon pedig a Tibai család 9 határra terjedő közös birtokában, úgy a Helmeczy féle közös jószágban is részes.
Legutóbbi családfája következő:
Tabódy; Sándor.; Mihály (N. Borbála); József †; Zsuzsi (Őryné); Pál ifj. (Csató Karolina); Julia (Both Miklós); Jenő.; Gizella.; Pál idősb Bereg-Ugocsai cs. kir. m. főnök (Bukovszky Clotild); Péter sz. 1805. apát és m. kövesdi plébános.; Ignácz †; Kata (Bekényi); József; Sándor.; Clotild.; Valburga.
A táblán állók közűl idősb Pál Ung megyének egykor főjegyzője 1845-ig. Utóbb 1860-ig Bereg-Ugocsa megyék cs. kir. főnöke. Legidősb fia József 1860-ban „Munkács Multja és Jelene„ czímű művét írta és adta ki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT