Fufii,

Full text search

Fufii, plebejus nemzetség, valószínűleg a campaniai Calesből származott, innen melléknevük = Caleni. – Elsőnek említik 1. A. Fuf. Calenust, Ti. Gracchus ellenfelét; ennek megölését nagy érdemül tudta e Scipio Nasicának. Cic. Phil. 8, 4, 13. – 2. L. Fuf., 98-ban Kr. e. zsarolás miatt vád alá helyeztette M. Auqiliust, kinek védelmét M. Antonius a híres szónok vállalta el. Cic. Brut. 62. off. 2, 14. – 3. Q. Fuf. Calnenus, 61-ben Kr. e. néptribunus; azon indítványával, hogy Clodius ügye ne vétessék ki a rendes biróság kezéből, Clod. ellenfeleinek várakozása ellenére annak fölmentését érte el. Cic. Att. 1, 16. Később 59-ben mint praetor Caesar pártjára állott és nagyszolgálatot tet neki; 51-ben mint legatus a galliai hadjáratban harczolt Caesar alatt. Caes. b. g. 8, 39. Ugyanígy harczolt Pompejus ellen is, először Hispaniában. Cic. Att. 9, 5. Caes. b. g. 1, 87. Innen visszatértében elveszett a reá bizott hajóhadnak egy része (Caes. b. c. 3, 14. 26), aztán meghódítá Görögország egy részét, de a pharsalusi ütközetben nem vett részt. Caes. b. c. 3, 55. 47-ben Caesartól consullá neveztetett ki. Caesar halála után Antoniushoz pártolt (Cic. Phil. 8, 4) és különösen Cicero ellen lépett föl, a kit már azelőtt is gyülölt. Meghalt 41-ben. – 4. Fuf. Geminus, Augustus alatt helytartó Pannóniában. – 5. Fuf. Geminus, 29-ben Kr. u. consul, Livia kegyeltje, később Tiberius parancsára kivégezték. Tac. ann. 5, 1. 6, 10. K. B.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT