szán, szánkó

Full text search

szán, szánkó: szállító és közlekedési eszköz, amelyet havas jeges vagy sáros utakon általában állati erővel vontatnak. Mérete változó, szerkezete azonban mindig azonos. Szerkezete: elöl felfelé görbülő két talpa; a talpakba rendszerint 2–2 lábat vagy sulykot véséssel beállítanak, a lábakat a talpakra keresztben 1–1 eplény fogja össze, a szán orrán pedig keresztülhatol az orradzófa, más nevén keresztfa vagy hobot (Moldva). Székelyföldön úgy szerkesztik az ökrös szánokat, hogy az első eplénybe bevésnek egy előre álló rövid rudat, az orcokot vagy orcsököt, melyen áthalad az orradzófa; a szán rúdját erre az orcsökre szerelik. A két eplényes, azaz négy lábbal készült szánokat Székelyföldön négyes-szánnak nevezik. Vannak egy eplénnyel, két lábbal készült szánok is. Ezeket nevezik baksának (Székelyföld) vagy bakk-szánnak. A baksákon rendszerint farönköket szállítanak úgy, hogy két bakk-szánt kötnek lánccal egymás után elő- és utó-szánt formálnak, a terhet rókoncák és csatlólánc tartják a szánon, és hogy az együttes könnyebben forduljon, az első baksára fergettyűt ( fügető) is rászerelnek. Fahordásra használják még az ún. nyoszolyás-szánt és a hozzá hasonló vlacsuhás-szánt vagy irongát (Erdély) is. – A szán az emberiség egyik legrégibb szállítóeszköze. Régisége mellett szól, hogy találunk szánokat olyan vidékeken is, ahol hónak nyoma sincs. A terménybetakarító szánok nagyon sok esetben sáron vagy füvön, tarlón vontatódnak (pl. Nagykunság, Nagy-Sárrét, Jugoszlávia, Lengyelo. stb.), de vannak építmények is (pl. gabonások, pásztor-kalibák stb.), amelyeket szántalpakra építenek. Az ilyen nem havon s jégen járó szánokat nyári-szánnak nevezik. ( még: gyalogszán) – Irod. Erdélyi Zoltán: Faközelítés a Bernecebaráti környéki erdőkben (A „románszánkó”) (Ethn., 1958); Haáz Ferenc: Udvarhelyszéki famesterségek (Kolozsvár, 1942); K. Kovács László: Borsavölgyi juhászat (Bp., 1962); Balogh István: A lófogatok Debrecenben a XVIII–XIX. században (Ethn., 1966).

Szánkó. Bukovinai székely családnak német bognár készítette (Ladomány, v. Tolna m., 1950-es évek)

Bakszán ló részére. 1. fergettyű, 2. eplény, 3. szán áll, 4. kisefa, 5. kisefa kankó, 6. szán orr, 7. keresztfa, 8. csatló vas, 9. rúd (Fenyéd, v. Udvarhely m., 1940-es évek)

Bakszán szarvasmarha részére. 1. orcok, 2. keresztfa, 3. szán orr, 4. szán áll, 5. talpalás, 6. eplény, 7. fergettyű, 8. lábak (Fenyéd, v. Udvarhely m., 1940-es évek)

Nyoszolyás szán. 1. rókonca, 2. orcok, 3. nyoszolya, 4. keresztfa, 5. faszeg (Fenyéd, v. Udvarhely m., 1940-es évek)
K. Kovács László

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT