Gaal György (Pozsony, 1783–Bécs, 1855)

Full text search

Gaal György (Pozsony, 1783–Bécs, 1855): író, könyvtáros, népmesegyűjtő. Dugonics András tanítványa volt. Esterházy Miklós herceg szolgálatában állt, aki magával vitte Bécsbe, és 1811-ben könyvtárnokának nevezte ki. Németül írt. Számos magyar művet fordított németre. A magyar népmesegyűjtés úttörője. Ő adta ki az első magyar népmesegyűjteményt német nyelven, amely magyarul csak halála után jelent meg. – F.m. Märchen der Magyaren (Wien, 1822); Sprichwörterbuch in sechs Sprachen (Wien, 1830); Erzählungen, Sagen, Märchen und historische Anekdoten aus dem Französischen, Italienischen, Spanischen, Englischen und Ungarischen (Wien, 1834); G. Gy. magyar népmesegyűjteménye (I–III. Pest, 1857–60). – Irod. Gácsér György: G. Gy. élete és munkássága (A soproni kat. főgimn. ért.-je, 1905); Verő Leó: G. Gy. (Hemrich-emlékkönyv, Bp., 1912); Turóczi-Trostler József: Tárgytörténet, mesetörténet, stílustörténet (Az Orsz. Néptanulmányi Egyesület Évkve, 1943).

Gaal György

Gaal György népmesegyűjteménye magyar nyelvű kiadásának címlapja


Gaal György népmesegyűjteménye első, német nyelvű kiadásának címlapja és illusztrációi
Tátrai Zsuzsanna

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT