Jozgits János,

Full text search

Jozgits János,
theologiai doktor, római katholikus plébános, született 1855. június 16-dikán Duna-Patajon (Pestmegyében) jómodú szülőktől; atyja korai halála után az elemi iskolákat Pakson, a gymnasiumot Kalocsán, a theologiát Pécsett végezte; 1877. jún. 29. Kovács Zsigmond pécsi püspök által szerpappá, nov. 26. Dulánszky Nándor pedig miséspappá, szenteltetett föl. 1877–78. Faddon, 1878 második felében Kalocsán, 1879. Báttaszéken, 1880–1886. őszéig Pécsett káplánkodott. (1886. szept. 21-től 1897. jan. 1-ig jánosi (Baranyam.) plébános volt (1894-ben a kánoni doktoratust megszerezte s 1895-ben a budavári Mátyás-templomban a nagybőjti szent beszédeket tartotta). 1897. jan. 1. lemondott plébániájáról, mire bonyhádi administrátorrá neveztetett ki, Troll Ferencz káptalani helynök által.
Czikke a Pécsi Közlönyben (1896. A középkori lovagélet, hét tárczaczikk, közli a lovagélet leírását, a lovaggá ütés szertartásait, a különféle lovagharczokat, tekintettel a magyar viszonyokra; írt ezen kívül még több czikket és humorisztikus tárczát.)
Munkái:
Ünnepnapi szent beszédek. Pécs, 1885.
Költemények. U. ott, 1888. (Ism. az egri Irodalmi Szemle 8. sz., M. Sion 554. 1., Irod. Értesítő 13. sz.)
Káté-Imakönyv. Imádságos és énekeskönyv. Elemi tanulók és iskolából kilépők számára. U. ott, 1889. (1890–96. összesen hat kiadásban és 36 ezer példányban; németül hat ezer és horvátúl kétezer példányban. Ism. M. Sion 1890. 312. 1.)
Kolumbus Kristóf élete, felfedezése és halála. Négy énekben. Bpest, 1891.
Szentbeszéd-Kivonatak-Tára. (Előszó: Baranya Jánosi, 1892. szept. Mutatványív.)
Szerkesztette a Szűz Mária képes naptárát 1892–96. (Öt évfolyamát, megjelent Nagy-Kanizsán.)
Brüsztle, Recensio III. 358. l.
M. Sion 1892. 623. l. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT