Jakosics József.

Full text search

Jakosics József.
Capisztrán szerzetes, szül. 1738. jún. 2. Budán; iskoláit szülővárosában és a magyar nyelv megtanulása végett Gyöngyösön végezte; 1756. szept. 6. vétetett föl a rendbe; a bölcseletet és theologiát Budán és Rómában hallgatta; visszatérte után hitszónok, vicárius és bölcseleti lector Budán; honnét három év mulva Radnára rendeltetett theologiai tanárnak; definitor és provinciális volt három évig; azután rendház főnök szintén háromig Temesvárt, Tolnán és ismét Temesvárt; majd tartományi főnök; azután Vukovárt a rend tanácsosa; végre harmadszor is megválasztották provinciálisnak. Az esztergom-főegyházmegyei szentszéknek is ülnöke volt. A rend budai könyvtárának és kéziratgyűjteményének ő volt az alapítója s gyűjtője. Meghalt 1804. febr. 4. Budán.
Munkái:
Literae circulares 1803. szept. 1. Budae. (Velikanovics János atya haláláról.)
Literae encyclicae. 1803. decz. 7. U. ott. (Pavisevics József atya haláláról).
Collectanea vitae, mortis et operum Divi Joannis a Capistrano ... U. ott, 1803. (Névtelenül.)
Zeitschrift von und für Ungern V. 122. 247. l.
Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi Suppl. II. 479.
Schematismus provinciae S. Joannis a Capistrano 1887. 9. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT