Jaklin Balázs (elefanti)

Full text search

Jaklin Balázs (elefanti)
nyitrai püspök és kir. tanácsos, muraszombati (Vasmegye) származású; esztergommegyei pappá szenteltetvén, 1668. május 22. szempczi plébános, 1673. márcz. 10. pozsonyi, 1674. ápr. 22. esztergomi kanonok lett. 1676. ápr. 22. barsi főesperessé, 1679. jún. 29. szent Györgyről nevezett préposttá, 1688. jan. 16. fölszentelt tinini püspökké, ugyanazon évben szentbenedeki cz. apáttá neveztetett ki. 1690. jún. 10. a kir. cancellári méltóságot nyerte, 1691. márcz. 14. nyitrai megyés püspök lett. J. és Jaklin Miklós 1691-ben a nyitrai Zobor hegyen kolostort alapítottak a camalduliaknak, mely 1695-ben készült el és a rend eltöröltetése idejéig (1782) bírta a szerzet. Meghalt 1695. okt. 17.
Munkái:
Regulai, avagy rend-tartási, Tek. es Nemes Nagy-Szombath Városában lévő Nagy Bóldog Asszony Congregatiojának Sz. Miklós Püspök és Confessor Templomában, Néhai Mélt. Forgacs Ferencz Cardinál, és Esztergomi Érsek-által rendeltetett, ötödik Pál pápátúl adatot Indulgentiákkal, és Búcsúkkal, Más hozzá tartozandó szép Imádságokkal ki-szedetet aitatosságok, Nagy-Szombat, 1864.
A halálnak mérge, melyet az itt való életünknek nyomorúságos völgyében, és süppedékes mocsarában megunalkodott, s magának legjobb részt eszessen választó Tekintetes és Nagyságos Gróff Paloczai Anna Mária Asszony a Tek. és Mélt. Gróff Battyani Kristóff Uram, a Nemes Vas Vármegye Feö-Ispannya, és koronás Királyunk ő Felsége Tanács ... szerelmes Házastársa, élete fogytával meg Kostolt és Elő nyelven ki-magyarázott Nemet Ujvárat ... 26. Nov. 1686. (U. ott). Egy példánya megvan az egyház-karcsai (Pozsonym.) plébánia könyvtárában.
Keserves Gyasz, Mellyet A Nemes Mayar Orszag Posonyi Gyáleseben Midőn az irigy Halál A Tekéntetet és Nagyságos Gróff Trakostyani Draskovich Miklost Ország Biráját ... Az élő-közűl véletlenül ki-ragatta vólna, Posonban Sz. Martony öreg Templomában Szent Anrás Havánakhuszon hetedik napján ezer hat száz nyolczvan hetedik esztendőben Temetesi pompás Tiszteletek-között Elő nyelvel, halotti dicsérettel ékessitett... U. ott, 1687.
Az Örök Dücsőségre nyugosztoló álom által Tülünk el vált, de dicséretes cselekedeteinek emlékezetiben velünk élő Mélt. es Nagys. Groff Szent Mihály Czobor Ádám Fölséges Romai Császár és Magyar Király hadi Generalissa, Tanacsa ... Nyugodalma: Mellyet a Halottitisztességek között élő Nyelvel magyarázott...Holiczban die 11. Febr. 1692. Bécs. (Eddig egyetlen ismert példánya Szilágyi Istvánnál van Máramaros-Szigeten.)
Levele Szobotin Jánoshoz 1691. nov. 29. Bécsből (Századunk 1842. 73. sz.)
Pauer János, Az egyházi rend érdemei. Székesfejérvár, 1847–48. 374., 404., 434. l.
M. Könyv-Szemle, 1879. 123., 1884. 118. l.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I.
Uj M. Sion 1886. 119. l.
Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 206. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT