Jagicza Lajos (László)

Full text search

Jagicza Lajos (László)
szent Benedekrendi áldozópap szül. 1833. jún. 5. Faddon (Tolnam.); iskoláit Pesten, Kaposvárott és Pécsett végezte; 1852. szept. 8. lépett a rendbe s a theologiát a pesti egyetemen hallgatta, hol két szigorlatot tett a bibliából és a dogmaticából. 1858. aug. 22. miséspappá szentelték föl; 1858–62-ig Pannonhalmán theologiát tanított, 1862–68-i Komáromban volt tanár. (1867-ben tanárvizsgálatot tett a természettanból és mennyiségtanból). 1868–73-ig Esztergomban tanított; azóta Ravazdon (Győrm.) lelkész.
Első czikke az Idők Tanujában Egy regényféle cz. birálat volt, azután is írt ezen lapba; írt még a Tanodai Lapokba (1863. Saly Ákos tanár életrajza, 1867. Kell-e és miképen kell a természettant tanítani, hogy a tanulók elméje és szive a természet Urához emeltessék), a M. Koronába s a M. Államba; egyházi beszédeket a Jó Pásztorba.
Munkái:
Hitelemző beszédek. (Zollner után átdolgozva). Esztergom, 1878–82. Négy kötet.
Az igazság. Népszerű értekezések. Montafeltrói Ágoston után ford. Esztergom, 1890.
Jézus Krisztus és a keresztény igazság. Népszerű értekezések. Montefeltrói Ágoston után ford. U. ott, 1890.
Katholikus igazságok. Szentbeszédek. Montefeltrói Ágoston után ford. U. ott, 1890. (Szent beszédek III.)
Hit és szeretet, vagy a mai társadalom bajainak ovoslása. Ford. U. ott, 1890. (Montefeltrói Ágoston szent beszédei IV.)
Az ultramontánok. Korregény. Bolanden Konrád után ford. U. ott, 1891.
Így éljetek! Tanácsok és utasítások egészségesek és betegek számára. Írta Kneipp Sebestyén, ford. .. U. ott, 1891.
Szerkesztette az Isten Igéje cz. folyóiratot 1883-tól 1894-ig (Esztergomban nyomatott).
Álnevei és jegye: Faddi Lajos, Jánoki Lajos és F. L. (a hirlapokban és az Isten Igéjében).
Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 207. l.
Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei Irók. Bpest, 1888. 80. l.
Kiszlingstein Könyvészete.
M. Könyvészet 1888., 1890–92. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT