Jablonszky János

Full text search

Jablonszky János
főreáliskolai tanár, szül. 1848. márcz. 9. Jablonkán (Árvam.); a magyar nyelv elsajátítása végett két évet töltött Jászberényben; a gymnasiumot Beszterczebányán végezte; azután Pestre jött, hol elvégezte a bölcseleti tanfolyamot. 1872-ben a fővárosi tanács megválasztotta tanárnak a VIII. kerületi reáliskolához; 1875-ben a IV-ik kerületi főreáliskolához került rendes tanárnak, hol a földrajzot adja elő.
Czikke a Földrajzi Közleményekben (1884. Kirándulás a Babiagurára); programmértekezése a budapesti IV. ker. főreáliskola Értesítőjében (1881. A térképek és az iskolai oktatás).
Munkái:
Az osztrák-magyar monarchia leírása a középiskolák felső iskolái számára. Bpest, 1877.
A magyar birodalom és a földközi tenger mellékének leírása. A reáliskolák első osztályai számára. Bpest, 1879. (Négy a szöveg közé nyomott térképpel. 2. kiadás. U. ott, 1884.)
Európa államainak leírása. A magyar királyság és Európa déli félszigeteinek kivételével. A reál- és polgári iskolák II. osztálya számára. U. ott, 1880. Öt a szöveg közé nyomott térképpel, (Ism. Tanáregylet. Közl. 1882–83.)
Összehasonlító politikai földrajz a reáliskolák VIII. osztálya számára. U. ott, 1880.
Politikai földrajz. A gymnasiumok VII. osztálya számára. U. ott, 1880. (Ism. Tanáregylet Közlönye).
Ázsia, Afrika és a mathematikai földrajz vázlata. A reál- és polgári iskolák III. osztálya számára. U. ott, 1883. Két térképpel és öt ábrával. (Ism. Tanáregylet Közl. 1883–84.)
Amerika, Ausztrália leírása és a felfedezések rövid története. A reál- és polgári iskolák IV. osztálya számára. U. ott, 1883. Három érképpel. (Ism. Tanáregyl. Közl. 1883–84.)
Földrajz a tanítóképző-intézetek, polgári és más középiskolák számára, valamint magánhasználatra. U. ott, 1885. Tizennégy térképpel.
Földrajz a reáliskolák első és második osztálya számára. U. ott, 1885. (2. kiadás. U. ott, 1886.)
Földrajz a reáliskolák IV. osztálya számára, U. ott, 1885. (2. javított kiadás, U. ott, 1895. Kilencz térképpel.)
Nagy Ferencz, A Budapest fővárosi IV. kerületi főreáltanoda Tudósítványa és Emlékkönyv. Bpest, 1880. 64., 108. l.
M. Könyvészet 1886., 1894.
Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT