Illyefalvi István

Full text search

Illyefalvi István
egri kanonok, szabolcsi főesperes és kassa plébános; előb a kassai Kisdianum seminariumban philosophus és theologus volt.
Munkái:
A Harom Idvösseges Kerdes Igassága ellen költ Bányász Csákánynak Trompitása. Avagy Vásárhellyi Matkó istván Hazugságinak (kiket Tisztelendő Professorom ellen írt vala) másodszori meg-torkolása; kiből mind a Görcsös Botok; mind a Czigány Pallérozások; mind az Igasságra vezérlő Kalauz ellen való rothatt Istápok; mind az Gyermeki Japhetkék, könnyen meg-czáfoltathatnak. Kassa, 1669. (Az ezen munka czímében említett vitairatok közül a Görcsös Bot alatt Pósaházi Jánosnak névtelenül, Kassa, 1668. kiadott munkája, a Czigány Pallérozások alatt Némethi Mihálynak 1669-ben megjelent Igazság Próbaköve, a Rothatt Istápok alatt Pósaházi Jánosnak Patakon 1669-ben nyomtatott Igazság Istápja, a Gyermeki Japhetkék alatt pedig Czeglédi Istvánnak Idős Noé becsületét oltalmazó Japhethe, Kassa, 1664. és a Czeglédi által Dobroviczai Miklós neve alatt kiadott Redivivus Japhetke, Kassa, 1869. értendő.)
Lilivm Sepvlchrale, Sive III. ac. Rev. Dnus... Franciscus Leonardos Szegedy, Episcopus Agriensis...acerbissimo fato ereptus, hac lugubri dictione celebratus... U. ott, 1675.
Katona, Historia Critica XXXVI. 732. l.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 451. l., II. 372. l.
Pallas Nagy Lexicona IX. 587. l. (Danielik, M. Irók II. 122. l. után a két Illyefalvi Istvánt egy irónak tartja.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT