Ihnátkó György

Full text search

Ihnátkó György
főgymnasiumi tanár, görög kath. vallású, szül. 1840. máj. 14. Nagy-Mihályon (Zemplénm.); 1865. okt. 27. nyert tanári oklevelet; 1866-tól Ungvárt volt a classica-philologia tanára, 1867–68. Budán, 1868–76. Lőcsén és 1876-tól az állami főgymnasiumban Losonczon, hol 1885. szept. 14. meghalt.
Czikkei az Országos Tanáregylet Közlönyében (I. 1867–68. A szláv és rokonnyelvek közötti viszonyról, VIII. 1874–75. Modern nyelvek); a Fővárosi Lapokban (1869. Az orosz időszaki sajtó, A lengyel nyelv és irodalom); a Pesti Naplóban (1870. 3. sz. Az orosz irodalomból, némely mozzanatok Lomonosow korától Miklós czárig); programmértekezései a lőcsei kir. gymnasium Értesítőjében (1870. A keresztes hadjáratok befolyása Európa művelődésére, 1871. A nyelvek egymásközti viszonyairól, különös tekintettel az indo-európai nyelvcsaládra, 1873. A nyelvek külömböző állapotának egyes pontjai); a losonczi áll. főgymnasium Értesítőjében (1884. Quaedam ex jure Attico et quidem de litibus instituendis.)
Bartl és Felsmann, Névkönyv 1869–70-re 39. l.
M. Könyvészet 1877.
Petrik Könyvészete.
Ambrus Mór, Vázlatok. Losoncz, 1885.
Ung 1885. 38. sz.
Losonczi főgymn. Értesítője 1886. és gyászjelentés

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT