Igó György (hamvai),

Full text search

Igó György (hamvai),
ev. ref. lelkész; 1717. máj. 10-től a franekerai egyetemen tanult; onnét haza kerülvén losonczi Bánffy György udvari papja volt Erdélyben; aztán a Székelyföldön széki pap. 1723-ban Szatmárra került, hol csakhamar egyházmegyei ülnök s 1729. febr. 13. esperes lett. Meghalt 1735-ben.
Munkái:
Dissertatio exegetico-historica; Exhibens templi Hierosolymitani repurgationem...quam...praeside Campegio Vitringa ... publice disputandam proponit. Franequerae. 1718.
Nemes és igaz hitre tanító oskola. Melybe magát, kész engedelmességgel, tiszta szemérmetességgel, bárányi szelídséggel, ritka kegyességgel, és munkás szeretettel gyakorlotta, lelkét édes Jézusa előtt oktattatta gróf Torotzkai Ágnes asszony ő Nagysága, Losonczi Bánffi György ... szerelmetes és csendes házastársa. Mely tanító oskolát kolozsvári piaczi udvarháznál elmondott 31. máj. 1733. Kolozsvár, 1734. (Ezt követik: Csepregi T. Ferenc és Deáki József beszédei.)
Kis Kálmán, A szatmári ref. egyházmegye története 168., 314. l.
Történelmi Tár 1887. 199. l.
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT