Ignjatovics Jakab

Full text search

Ignjatovics Jakab
ügyvéd, született 1824-ben Szent-Endrén (Pestm.), hol atyja gazdag kereskedő volt; a gymnasiumot Váczon és Kecskeméten, a jogot a pesti egyetemen végezte. Azután körutat tett Nyugot-Európában. Miután szüleit korán elvesztette, a katonai pályára lépett és egyik huszár-ezredben több évig mint kadét szolgált. 1848-ban beállt honvéd-huszárnak; de utóbb Rajacsics patriarcha rábeszélésére a honvédségből kilépett és mint világi titkár működött a patriarcha mellett. Mikor belátta, hogy a szerbek Magyarország alkotmánya ellen törnek, otthagyta a patriarcha hazaellenes udvarát és környezetét. Az 50-es évek elején letette az ügyvédi vizsgát és Szent-Endrén, később pedig Dályán ügyvédeskedett; egyúttal élénken foglalkozott a szerb irodalommal. 1854-ben Pesten telepedett le s 1854-től 1856-ig a Srpski Letopist szerkesztette. Azután néhány évig a szerb egyházi autonomiának titkára volt Karlóczán és 1861-ben Ujvidéken városi főjegyző. Ezen évben (Nagybecskereken Miletics Szvetozár ellenében) és 1864-ben országgyűlési képviselőnek választatott szabadelvű párti programmal. Midőn a szerb egyházi autonomiában Miletics pártja vergődött túlsulyra, I. visszavonult és egyedül az irodalomnak élt. 1872-ben Francziaországba ment és beállt az algiri csapatokhoz mint közkatona, hol csakhamar őrnagyságig felvitte. Hét évi ottléte után ismét hazajött és Dályán Horvátországban ügyvédi irodát nyitott. 1878 őszén véglegesen Ujvidékre tette át lakását és hátralevő napjait az irodalomnak szentelte. 1888-ban ünnepelte 50 éves írói jubileumát, mely alkalommal Milán szerb király a Szent-Száva-rend II. osztályával tüntette ki s a belgrádi tudom. akadémia rendes tagjává megválasztotta. Meghalt 1889. júl. 5. Újvidéken.
Irt a Srpski Letopisba (1854. Szent-Endrére vonatkozó történelmi adatokat; később Brankovics György cz. regénye is ott jelent meg); a Danicába (regények); többi czikkei s egyéb irodalmi dolgozatai is a szerb folyóiratokban jelentek meg.
Munkái:
Ein christliches Wort über die Lösung der orientalischen Frage. Pest, 1846.
Ignjatovics Jakab beszéde. U. ott, 1861.
Čudan svet. Ujvidék, 1869. (Csodálatos világ. Különnyomat a Danicából.)
Stari i novi majstori. U. ott, 1884. (Regény.)
Szerkesztette még a Putnik (Vándor) czímű folyóiratot 1862-ben Ujvidéken, a Nedelnyi Lisztet és a Nase Dobat (ezen két lapban czikksorozatok jelentek meg tőle, melyekben a Miletics-pártiakat keményen ostorozta, intvén őket a magyar haza szeretetére.)
Emlékirataiból Petőfire és Damjanicsra vonatkozó részleteket közölt a Vasárnapi Ujság (1880–81.)
Hölgyfutár 1862. 48., 1868. 115. sz.
Ország Tükre 1862. 8. sz. arczk.
Vasárnapi Ujság 1880. 49. sz.
Horváth Ignácz Könyvészete 1883.
Egyetértés 1889. 185. sz.
Petrik könyvészete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT