Igmándi (József) Miklós

Full text search

Igmándi (József) Miklós
telekkönyvi hivatalnok. I. Mihály városi jegyző s tiszti ügyész és Reszegi Zsófia fia, szül. 1857. jún. 2. Hajdu-Nánáson; a gymnasium I–IV. osztályát szülővárosában, az V–VIII. Kézsmárkon végezte 1875-ben; azután Debreczenben két évig jogász volt és egy év alatt két theologiai osztályt végzett, de alapvizsgákat nem tett.
1878-ban a törvényszéknél foglalkozott és e mellett az irodalomnak élt; a Debreczen-Nagyváradi Értesítőbe írt szépirodalmi czikkeket és rövid ideig szerkesztette is e lapot a kiadó felelőssége alatt; félévig pedig a Gyöngyvirág cz. lapot szerkesztette. 1883-ban telekkönyvi vizsgát tett és irnok lett a püspök-ladányi járásbiróságnál, hol 1891 óta telekkönyvi igtatói, kiadói s irattárnoki teendőket végez.
Költeményei vannak a Vasárnapi Ujságban (1883., 1885., 1891–93), a Képes Családi Lapokban (1893) és a Vidéki költők Albumában (Kassa, 1896); czikke a Debreczenben (1886. 155. sz. Vörösmartíról.)
Munkája: Költemények. Debreczen. 1883. (Ism. Vasárnapi Ujság.)
1880 óta József keresztneve helyett a Miklós nevet használja az irodalomban.
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT