Enyedi (Molnár) János,

Full text search

Enyedi (Molnár) János,
evang. ref. lelkész, 1650. márcz. 7-től Franekerában theologiát tanult; később vajdahunyadi magyar papnak választották.
Munkái:
1. Disputatio I. De naturae integritate. Franequerae, 1653.
2. Disputatio II. De lege naturae. U. ott, (1653.)
3. Disputatio IV. De justificatione legali. U. ott, (1653.)
4. Disputatio V. De mercede vitae aeternae Adamo promissae. U. ott, (1653.)
5. Dissertatio theologica Bipertita de gemina. Lugd. Batav., 1659.)
6. Az Isten igéreteinek fel-nyittatott Arany Banyaja. Melyben akármely szivébli szomoruság, lelki keserűség, és lelkiesméretben levő rettegés ellen-is, miképpen kellyen valakinek magát meg-erőssiteni, az mutattatik-meg... Fordíttatott magyar nyelvre. Szeben, 1665.
Bod, M. Athenas 75. l.
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 133. 135. 138. l.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 428.
Történelmi Tár 1886. 608. l. (Neve: Johannes Monar Enjedi) és Koncz József szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT