Ensel János,

Full text search

Ensel János,
ev. ref. prédikátor, szakonyfalui (Eckersdorf) vasmegyei származású, Wittnyédy Istvánnak, a protestáns vallás egyik bajnokának pártfogásával s költségén Vittenbergában 1658. július 5-től 1661-ig végezte theologiai tanulmányait; hazaérkezvén, Petróczy István főúrnak udvari káplánja lett, ki megszerzé neki Meszlény község eklézsiáját, hol sokáig lelkészkedett.
Munkája: Disputatio Theologica de Electione et Reprobatione. Praeside Abrahamo Calovio. Vittebergae, 1661.
Fabó (Monumenta Evang. Hist. IV. 337.) latin versét közli, melyet barátja Unger Mihály dissertatiójában kiadott; egyik dédunokája Réső Ensel József pedig levelét közli a Nyitramegyei Közlönyben (1892. 28. sz.), melyet Petróczy Istvánhoz 1670. febr. 13-ról Kaszavár nevű várlakába intézett.
Klein, Nachrichten I. 70.
Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi Suppl. I. 163.
Bartholomaeides Memoriae Ungarorum 155.
Századok 1870. 420. 653. 731. l. (Vitnyédi István levelei E.-hez és Sopron városához E. ügyében.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT