Engel Gyula,

Full text search

Engel Gyula,
orvosdoktor, szül. 1844. decz. 12. Zala-Egerszegen zsidó szülőktől; az algymnasiumot Pápán a benczéseknél, a felső osztályokat Pesten a piaristáknál végezte 1867-ben. Az orvosi tudományt Bécsben hallgatta, hol 1870-ben doktori oklevelet nyert, azután u. ott az Allg. Krankenhaus-ban mint másodorvos működött. 1872-ben Balaton-Füreden mint gyakorló- és fürdőorvos, telepedett le; 1875-ben Zalamegye tiszt. főorvosának neveztetett ki. 1892-ben megnősült és azóta télen Budapesten gyakorló- és nyáron B-Füreden fürdő-orvos.
Fürdői tudósításokat irt a Veszprémbe, tárczaczikkeket a Keszthelyi Hirlapba, egészségügyieket a Sportba s beszélyt a Képes Családi Lapokba; Jalsovics Aladárnak A balatonfüredi gyógyhely... Bpest, 1878. cz. munkájában az egészségügyi részt irta.
Munkája: Művészet és szerelem. Balatonfüredi novella. Keszthely, 1887.
1891-ben Egy aggelgéyn bűnhödése cz. vigjátékát adták elő a balatonfüredi szinkörben.
Oláh Gyula Magyarország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 1876. 381. l.
M. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT