Ember Pál,

Full text search

Ember Pál,
ev. ref. lelkész, E István ref. lelkész és Lóczy Zsuzsánna fia, szül. 1827. febr. 17. Sámson községben; iskoláit Debreczenben végezte a theologiával együtt és onnét ment Balmaz-Ujvárosba rektóriára; három év mulva Szepesmegyébe távozott a német nyelv megtanulása végett; azután Nagyváradon segédlelkész lett és 1864-ben Mező-Keresztesen választották meg rendes lelkésznek, hol 1890. jún. 13. meghalt.
Egy czikke van a M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőben (IV. 1873. Néhány igénytelen szó a református vagy protestáns egyletről és az egylet működését ellensulyozó teendőinkről.)
Munkája: Imák földművesek számára. Nagyvárad, 1882.
Debreczeni Prot. Lap 1890. 27. sz.
M. Könyvészet 1882.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT