Ember Károly,

Full text search

Ember Károly,
ev. ref. lelkész Furtán, előbbinek testvér-öcscse, szül. 1854-ben Furtán (Biharm.); tanult Debreczenben, Nagyváradon és Budapesten.
Nagyváradon a Bihar cz. lap belmunkatársa volt; irt több biharmegyei lapba is, így a Sárrétbe (1877. 33. sz. Magyar vezérczikkirók), továbbá tárczákat Furtáról a Fővárosi Lapokba (1880–83.), beszélyt a Magyarország és Nagyvilágba (1880.), rajzokat az Ország Világba (1881–82.), a Vasárnapi Ujságba (1884. A magyar vörös-kereszt) és történeti czikket a M. Salonba (1887.)
Munkája: Jellemképzés a népiskolában. Nagybánya, 1888.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT