Elekes Viktor,

Full text search

Elekes Viktor,
bölcseleti doktor, ev. ref. főiskolai tanár, E. Károly ev. ref. lelkész fia, 1879. aug. 9-ig Zilahon tanított, midőn tanárságáról lemondott és atyja helyére ment Gyula-Fehérvárra lelkésznek.
A prot. egyháztörténet kútfőit közölte az Erdélyi Prot. Közlönyben (1877.); programmértkezeése: A zilahi ev. ref. főtanoda történetének rövid vázlata (Zilahi ev. ref. főiskola Értesítője 1878. és 1879-ben; Szilágyban is 1878. 45. és köv. sz.)
Zilahi ev. ref. főiskola Értesítője 1880. 3. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT