Elekes Károly,

Full text search

Elekes Károly,
ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1844. márcz. 22. Gyula-Fehérvárt, hol 1850-ben tanulását is kezdette, mire 1852. márcz. Nagy-Enyedre ment, hol 1853–61-ig a gymnasiumot, 1862–66. a jogi, bölcseleti és theologiai tanfolyamot elvégezte, mire nov. 2. és 3. papi vizsgát tett. Az 1866–67. tanévben a kolozsvári ev. ref. kollegiumban tanított. 1867. okt.-1870. febr. a berlini, jenai s heidelbergi egyetemeken volt, a természetrajzot, vegytant és bölcseletet tanulmányozva, egyúttal Heidelbergben Bunsen laboratoriumában és Pagenstecher zoologiai intézetében gyakorlati tanulmányokat is végzett. 1869. szept. 26. a marosvásárhelyi ev. ref. főiskolához választatott meg a vegytan és természetrajz tanárának, hol 1870. szept. tartotta a Természeti erők egysége cz. beköszöntő beszédét. 1873. nov. 4. választották meg a nagyenyedi Bethlen-főiskolához tanárnak, hol 1874. febr. óta működik.
Programmértekezése és beszéde a nagyenyedi ref. főiskola Értesítőjében (1875. A fény hatása az élő természetre, 1878. Tanévet bezáró beszéd.)
Marosvásárhelyi ev. ref. főiskola Értesítője 1888. 474. l. (Koncz József.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT