Egerváry Gyula (egervári),

Full text search

Egerváry Gyula (egervári),
az országos magyar vadászati védegylet titkára, E. Lajos földbirtokos és Tuboly Emilia fia, szül. 1849. decz. 2. Kis-Unyomban Vasmegyében; középiskoláit Varasdon kezdette, Szombathelytt folytatta s Pápán végezte; 1869-ben a budapesti egyetemen azután a pozsonyi akadémián jogot hallgatott. 1873-ban Zalamegyébe zalapataki birtokára költözött, hol a gazdálkodás mellett szenvedélylyel üzte a vadászatot. 1876-ban állandóan Budapestre költözött, hol az irodalomnak, különösen a vadászatinak szentelte idejét. Az 1879-ben megalakult Sport-Egyesület; az 1881-ben alakult Országos magyar vadászati védegylet, a Budapesti galamblövész-egylet, az 1884-ben alakult Magyar vizsla verseny egyesület, titkárukká választották. Az 1885. budapesti országos kiállítás elnöksége a kiállítás vadászati részérnél való közreműködéseért díszokmánynyal, ő felsége pedig 1891-ben a vadászat terén szerzett érdemei elismeréseül koronás arany-érdemkereszttel tüntette ki.
Verseket irt a szépirodalmi lapokba (1876.); vadászati és sportczikkei: a Vadász- és Versenylapban 1876. (Zalamegyei vadászrajzok), az Erdészeti Lapokban és a napilapokban jelentek meg. Az 1880-ban alapított Vadászlapnak állandó belmunkatársa lett, melyben számos szakczikke jelent meg, többi közt: A beregmegyei vaddisznó-vadászatok (1884.), A tátrai zergevadászat (1886.), Adatok a hazai vadászat történetéhez (1889.), Teendőink a vadászat terén (1891.); irt e lapba életrajzokat kiváló vadászokról (gr. Nádasdy Ferencz, gr. Esterházy Mihály, Keleti Károly, Kálnoki Bedő Albert sat.) is.
Munkája: Vadászati ügyben hozott kormányrendeletek, határozatok és döntvények gyűjteménye. Bpest, 1887. (2. bőv. kiadás, 1890. 3. bőv. k. 1891. 4. k. 1893. sajtó alatt. U. ott.)
Szerkesztette 1884-ben a M. vizslaversenyegyesület és az országos m. vadászati védegylet Évkönyveit (utóbbiban a hazai vadászati ügy mai kifejlődéséről irt); a Vadász-lapot 1885. jan. 1-től Sárkány János Ferenczczel együtt; 1890. febr. 15. óta pedig a lap felelős szerkesztője; szerkeszti még a Vadászok Zsebnaptárát 1887 óta (Sárkány J. Ferenczczel együtt)
Álnevei s jegyei: Golyó, Puskás Pál, E-y és E. Gy.
M. Könyvészet 1890. és Hetthésy Elek szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT