Ege Sándor,

Full text search

Ege Sándor,
kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1744. szept. 11. Pesten; 1763. okt. 6. lépett a rendbe Privigyén; 1773. márcz. 13. miséspappá szenteltetett; tanított Pesten, Szegeden, Váczon, Nyitrán, Kolozsvártt; 1781–88-ig Illésházy grófnál nevelő volt; azután ismét gymnasiumi tanár Trencsénben; 1799–1803-ig nevelő Eszterházy grófnál Cseklészen; 1804-ben spiritualis Szent-Györgyön; 1805–1807-ig vice-rector Pesten; 1807. és 1808-ban rector ugyanott és 1809-ben Trencsénben, hol azon év okt. 8 meghalt.
Kézirati munkája: fundamenta architectonicae militaris. Pestini, 1788 (ívrét 14 lap a m. n. múzeumi levéltárban).
Olajfestésű képe Csaplár Benedek birtokában.
Horányi, Scriptores Scholarum Piarum I.
Figyelő VII.
Csaplár, Révai Miklós élete és munkái J. 33., 74., 88., 159. II. 169. és Csaplár Benedek szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT