Bujanovics Sándor (aggteleki),

Full text search

Bujanovics Sándor (aggteleki),
földbirtokos és országgyűlési képviselő, szül. 1837. nov. 2. Eperjesen, Sárosmegyében; a gymnasiumot Tatán és Eperjesen, a jogot Kassán és a pesti egyetemen végezte, hol ügyvédi oklevelet nyert. 1861-ben Sárosmegye aljegyzője lett, mely állást az alkotmány felfüggesztésekor elhagyott. 1865-ben az eperjesi kerület megválasztotta képviselőjévé, mely kerületet 1881-ig képviselte; 1881–87-ig a Károlyi Alajos gróf uradalmainak igazgatója volt. 1887-ben újból képviselőnek választották.
Felföld és a szeszadó cz. czikket irt a Gazd. Lapokba (1863); Bártfai leveleket a P. Naplóba (1864. 167. 177. sz.) és nemzetgazdasági czikkeket a Nemzetg. Szemlébe (1879. 1881.) Beszámoló beszéde, melyet 1890. szept. 14-én Eperjesen mondott, a Felvidéki Közlöny (1890. 76. sz.) mellett jelent meg.
Magyarország és a Nagyvilág, 1866. 24. sz. arczk.
Kákay Aranyos, Nagy férfiaink. Bpest, 1874.
Hazafiak, 1888. 12. sz. arczk.
M. Lexikon, IV. 623.
Sturm, Uj Országgy. Almanach.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT