Budaváry József,

Full text search

Budaváry József,
kegyes-rendi nyug. tanár és tiszt. kormánytanácsos; családi neve Kricska, később Kricskaynak is nevezte magát; szül. 1813. decz. 22. Rózsahegyen Liptómegyében; 1832. szept. 25. lépett a szerzetbe; 1840. júl. 26. misés pappá szenteltetett. Miután 50 évig különböző helyeken tanár volt, nyugalomba vonult és jelenleg a trencséni rendházban él mint házfőnök. A római tiberi és árkádi akadémiának levelező tagja.
Munkái:
1. Ode ad Franciscum Carolum Archiducem Ragusam invisentem 1841.
2. Ode ad ill. d. Jederlinich Ragusae munus episcopi capessentem. 1842.
3. Ode ad cononicum Belluomo Venetiis munus capessentem. Venetiae. 1845.
4. Ode ad solemnia, quum sub auspiciis exc. d. e. com. Pálfy gubernatoris Venetiarum via ferrea aperiretur. U. ott, 1846.
5. Ode ad mortem archiducis Austriae regni Hungariae principis Josephi. Budae, 1847.
6. Ode ad natalem Ferdinandi imper. et regis. Venetiae, 1847.
7. Ode ad ill. d. legat. episcopum Tergestinum. U. ott, 1847.
8. Örömdal fm. Reviczky Ádám magyarországi excancellár és szent István-rend lovagja névünnepére. Buda, 1847.
9. Ad obitum Antonii Guerra consiliarium gubernii. 1848.
10. Ode, dum inventa felicissimo omine sacra Hungariae corona solenniter Budae reveheretur. Pestmi, 1853.
11. Ad solemnia consecrationis basilicae Strigoniensis. 1853.
12. Proseucticon emin. s. r. e. cardinali dno Joan. Bapt. Scitovszky... Roman e sacro concilio reditum devotissime oblatum. Pestini, 1855.
13. Adm. rev. ac exim. patri Petro Nagy cc. rr. scholar. piar praeposito provinciali electro. U. ott, 1855.
14. Solemnia deducationis basilicae Strigoniensis ad Beatam Mariam Virginem in coelos assumtam a scholis piis celebrata. U. ott, 1856.
15. Augusto Franc. Josepho Austr. imperatori regi Hung. apost. et Elisabethae augustae consorti ad optatissimum Kecskemétinum adventum devotissime oblatum a scholis piis. U. ott. 1857.
16. Ode ad ill. d. Augustinum Roskoványi Kecskemetini confirmantem. U. ott, 1857.
17. Ad processionem ad cellas Marianas sub auspiciis primatis regni ductum. U. ott, 1858.
18. Eminent s. r. ecclesiae cardinali... principi dno Joanni Bapt. Scitovszky expleto quinquagesimo sacerdotii anno sacris secundo-primis operanti scholae piae devotissime dicant. U. ott, 1859.
19. Carmen honor. ill. ac. rev. dni. Aug. Roskoványi e Vaciensi ad Nitriensem episcopatum translatum. U. ott, 1859. (Eddig Kricska névvel.)
20. Honoribus rev. d. Stephani Oltványi abbatis s. Georgii de Csanád dum expleto 50 sacerdotii anno sacris secundo primis solemniter operaretur. Szeged, 1860.
21. Honoribus ill. ac. rev. dd. Alexandri Bonnaz, almae diaeces. Csanadiensis episcopus dum ad regendam diaecesim die 18. dec. solemniter introduceretur. U. ott, 1860.
22. Honoribus rev. ac. clar. patris Joannis Bapt. Tóth, dum aurea cruce cum corona pro meritis soleniiter decoraretur. U. ott, 1860. (Eddig Kricskay névvel.)
23. Lessus ad virum clar. Joann. Télfy, linguarum doctorem in opere. «Jelen viszonyaink» ab Emerico Szepesi singulari certamine litterario devictum. U. ott, év n.
24. Honoribus Franc. Xav. Somhegyi. U. ott, 1864.
25. Honoribus Jos. Cal. Purgstaller. U. ott. 1864.
26. Honoribus Joann. Bapt. Tóth, dum festum nominis incolumnis recoleret. U. ott, 1865.
27. Lessus ad monumentum Joann. Nep. Végh, Antonio Rohrer, Josepho Cserkuthy. U. ott, 1865.
28. Ad justa funebria Gabrielsi Klauzál. U. ot, 1866.
29. Honoribus Joann. Bapt. Tóth, dum festum nominis incolumnis recoleret. U. ott, 1866.
A következő önállóan megjelent alkalmi költeményeket, melyekhez nem férhettem, a szerző által hiányosan beküldött czímek szerint közlöm. 1861–69-ig:
30. Ode ad monumentum tribus piaristis in communi coemeterio erectum.
31. Ode ad obitum Petri Nagy sch. p. provincialem.
32. Ode ad obitum Andreae Jallosics, poëtam hungarum et latinum.
33. Ode ad l. et cl. p. Jos. Purgstaller domum Szegediensem canonice invisentem.
34. Ode ad Franc. Somhegyi electum provincialem.
35. Ode ad fatalem obitum Maximiliani imperatoris Mexicani.
36. Ode in Albo exc. d. Lonovics archi-episcopo Colocensi nomine districtus litterarii Magno-Varadiensis oblata.
37. Ode in Albo suae sanctitati Pio IX. nomine districtus Magno-Varadiensis sub praesidio magn. d. Kümmer superioris directoris Romae oblata.
38. Felix augurio pro eligendo archiepiscopo Colocensi Ludovico Haynald.
1869–73: 39. Carmen ad jubilaeum sacerdotali Pii IX.
1873–75: 40. Carmen ad columnam in memoriam Maximiliani imperatoris Tergesti erectam.
41. Ode clar. p. Emerico Szepesy, quum domui Levensi pro ecclesiae altaribus imagines Immaculatae et s. Josephi donaret.
42. Carmen Pio IX. in Academia seminarii Agriensis oblatum.
43. Ode eminent. cardinali Ledochovszky, pro suis fidelibus multa passo oblata.
44. Carmen ad jubilaeum domus Nitriensis scholarum piarum.
45. Ode ad obitum Francisci Deák patris patriae.
46. Ode in ejusdem anniversario.
47. Ode ad jubilaeum sacerdotale ill. d. Aug. Roskoványi episc. Nitriensis.
48. Ode ad ejusdem jubilaeum episcopale.
49. Ode ad inaugurationem novi seminarii ab eodem episcopo erecti.
50. Ode ad inaugurationem Statuae B. M. Virginis in foro Nitriensi ab exc. d. Augustino Roskoványi positae et per Franciscum Venczel vicarium episcopalem consecratae.
51. Ode ad solemnem occasionem quum exc. d. Aug. Roskoványi ordine coronae ferreae condecoraretur.
52. Ode ad occasionem, quum dr. Emericus Csősz, director gymnasii, ord. Francisci Josephi I. condecoraretur.
53. Ode ad jubilaeum S. Theresiae.
54. Epithalamion ad nuptias Antonii e com. Apponyi.
55. Ode ad jubilaeum Franc. Josephi rgis apost.
56. Epithalamion ad nuptias Rudolphi archiducis et Stephaniae a. ducissae.
57. Ode ad monumentum Stephano e com. Szécheny Budapestini erectum.
58. Ode ad inaugurationem palatii Academiae Hungaricae.
59. Ode ad obitum Pii IX. pntificis.
60. Ode ad electionem Leonis XIII. pontificis.
61. Ad anniversaria coronationis Franc. Josephi I. odae septem.
62. Ad anniversarium obitis Pii IX.
63. Ad anniversarium electionis Leonis XIII. odae septem.
64. Ode ad jubilaeum sacerdotale rev. d. Franc. Venczell, can. et v. ep.
65. Ode ad jubilaea sac. Alexandri Kutserik, Cyrilli Horváth et Joan. Tóth e S. P.
66. Ode ill. d. Pauer ep. Albaregalensi munus episcopali capessenti.
67. Ode ill. d. Constantino Schuster ep. Cassoviensi.
68. Ode ill. d. Dulanszky ep. munus capessenti.
69. Ode ill. d. Josepho Szabó vicario generali et suffraganeo primatis Hungariae.
70. Ode illustr. d. Neszveda vicario epi. Vaciensis.
71. Ode ad d. Emer. Csősz, gymn. Nitriensis directorem, dum prima societ. s. Augustini fundamentum jaceret.
72. Ode ad sacram Hungarorum peregrinationem ad Lourdes in Gallia.
73. Ode ad jubilaeum a. r. p. Josephi Cal. Villiger. plis assistentis.
74. Ode ad jubilaeum s. Francisci Seraphici.
75. Ode ad obitum exc. d. Ranokler epi. Vesprimiensis.
76. Ode ad eminent Cardinalem Joann. Simor, primatem Regni, quum annus bissaecularis liberati ajugo turcico Strigonii ageretur.
77. Ode ad a. r. p. Eduardum Polák gymn. Kecskemetiensis directorem et plis assistentem annum 50. in ordine scholarum piarum agentem.
78. Ode ad a. r. p. Joann. Trautvein gymn. Pestiensis directorem longe meritissimum.
79. Ode ad jubilaeum equitis Antonii Lonkay ephemeridum Magyar Állam 25 annis redactorem et rei catholicae promotorem longe meritissimum.
80. Ode ad excell. d. Mihailovics episc. Zagrabiensem, munus episcopale capessentum.
81. Ode ad ill. d. Cornelium Hidasy quum Sabariensis dioecesis gubernacula capesseret.
82. Ode ad ill. d Lönhard Transsilvaniae episcopum.
83. Ode ad spect. ac doct. d. Josephum Cal. Nagy comit. Nitriensis protomedicum. juventutis et gymn. Nitriensis Maecenatem.
84. Ode piis manibus memoriae excell. d. Josephi e l. bar. Eötvös i. r. Hungariae ministri cultus.
85. Ode ad eximias immortalis memoria Adalb. Bartakovics archi-epi Agriensis in Alsó-Elefant die 6. Junii 1873 depostia.
86. Ode lessus ad obitum Ferdinandi imp. Austriae et Regis ap. Hungariae die 9. junii 1875.
87. Ode ad jubilaeum Francisci Josephi die 2. Dec. 1873.
88. Ode ad jubilaeum s. Thomae Aquin.
89. Ode ad doct. virum Gregorium Czuczor ord. s. Benedicti in Érsekujvár.
90. Ode ad Franc. Venczell canon. Nitriensem, quum vicarius generalis episcopi Nitriensis in spiritualibus denominaretur.
91. Ode ad Cyrillum Horváth, quum Franc. Toldy virum de litteris patriis atque Academia Hungarica longe meritissimum fatis functum lugeret.
92. Ode ad obitum Francisci Deák. Luges et merito Nitria honoribus tantum funebribus prosequeris virum.
93. Ode honor. ill. d. Joannis Krájcsik praepositi maioris et electi epi Sardicensis.
94. Ode ad columnam Andreae Dugonics Szegedini erectam.
95. Ode ad faustam ocasionem quum ill. d. Joann. Krajcsik gymn. vexillum benediceret.
96. Ode ad occasionem quum scholae piac Nitrienses suae introductionis annum 25. vice septima evolutum recolerent.
97. Ode ad jubilaeum ill. ac r. d. Aug. Roscoványi epi., quum annum episcopalis dignitatis 25. felix expleret.
98. Ode ad jubilaeum Pii IX. quum suae in episcopum consecrationis annum 50. recoleret ab auctore Romae oblata.
99. Ode ad jubilaeum episcopale exc. dni Ludovici Haynald archi-epi Colocensis.
100. Ode ad Alexandrum Kucserik e S. P., quum in erudienda juventute annum 50. expleret.
101. Ode piae memoriae Franc. Deák occasione secundi anniversarii.
102. Elegia ad obitum Pii IX. pontif. maximi a gymn. Nitriensi die 17. febr. 1878.
103. Felix augurium beatissimo patri Leoni XIII. pontifici.
104. Carmen, quo aeternam salutem et gloriam beat. p. Leoni XIII. pontifici scholae piae Nitrienses vovent 1. Apr. 1878.
105. Carmen Colomanno Rosty Soc. J. viro eruditissimo et vati suavissimo.
106. Carmen saeculare ad erectam domum Tatensem Sch. Piarum.
107. Ode ad magn. d. Carolum Wiedermann super. sch. directorem annum 30 in docenda ac regenda juventute agentem.
108. Elegia ad magn. d. Barton super. schol. directorem.
109. Ad jubilaeum sacerdotale a. r. p. Augustini Jaeger Sch. P. assistentis.
110. Ad jubilaeum episcopalem emin. card. Joann. Simor primatis regni.
111. Ad exc. d. Const. Schuster episcopum Cassoviensem, i. ord. Frans. Jos. magnae crucis equitem.
112. Ad archiducem Rajnerum pro regem in comitiva exc. d. com. Pálfy gubernatoris Venetiarum convictum piaristarum Venetiis.
113. Ad millenarium Hungariae plures odae.
114. Ad ill. dn. Ladisl. e com. Berchtold supremum comit. Nitriensis comitem.
Petrik Bibliogr. II. 505.
Kegyes Tanító-Rendiek Névtára 1889.
Reizner János szives közlése és önéletr. adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT