Babai Ferencz,

Full text search

Babai Ferencz,
jezsuita, szül. 1742. márcz. 12. Pécsett; 1764-ben a jezsuita rendbe lépett és tanulmányainak végeztével 1773-ban a nagyszombati hittani könyvtár igazgatója volt. A rend eltöröltetése után esztergommegyei pap lett. Katona István történetirónak ösztönzésére latin verseket irt. Meghalt 1778. szept. 1.
Munkái:
1. Ungariae Reges,... eorum genealogia, acta item illustriora et fata compendio metrico deducta. Tirnaviae, 1773. (Ism. M. Könyvház 1783. 386.)
2. Ungariae Palatini, propalatini et locumtenentes regii... U. ott. 1775. (Smitt és Muszka Miklós munkája után.)
3. Archiepiscopi Strigonienses. U. ott, 1776.
4. Epigrammatum miscellaneorum, sacroram et profanorum libri III. U. ott, 1777. (Eredeti kézirata megvan a m. nemzeti múzeumban.)
Horányi Memoria I. 77. Nova Memoria I. 204.
Katona, Historia Critica XXXIX. 935.
Fejér, Historia Acad. Scient. Pazmaniae 65.
Stoeger, Scriptores.
Egyetemes M. Encyclopaedia V. 15.
Brüsztle, Recensio I. 102.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT